Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Natječaj za upis polaznika na program...

Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" ove godine kreće sa organizacijom novog cjeloživotnog programa Priprema i provedba EU projekata. Program je namijenjen svim zainteresiranim osobama koje se žele educirati u području pripreme i provedbe EU projekata te time steći nova znanja i praktične vještine iz područja financiranja projekata iz EU fondova, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora. Cilj je na praktičnim primjerima i aktualnim natječajima osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu i učinkovitu provedbu razvojnih projekata. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2021. Više o uvjetima prijave, natječajno dokumentaciji i početku programa možete pročitati u nastavku.

Za prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjen Prijavni list,
  2. Preslika identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica),
  3. Dokaz o državljanstvu,
  4. Preslika rodnog lista,
  5. Preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi ili diploma fakulteta (obvezno priložiti i rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske/visokoškolske kvalifikacije ukoliko je kvalifikacija stečena izvan Republike Hrvatske),
  6. Ispunjen zahtjev za obročnu otplatu Programa (ukoliko polaznik želi iznos seminara platiti u dvije rate) - Zahtjev za obročnu otplatu,
  7. Potvrda o studentskom statusu (samo za redovne studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.).

Cijena programa Priprema i provedba EU projekata iznosi 8.000,00 kn (plativo u II rate), a za studente Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli iznosi 6.400,00 kn (plativo u IV rate).

Prijave, s naznakom "prijava za program Priprema i provedba EU projekata" , mogu se poslati preporučeno putem pošte na adresu:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" (Ured br. 13)
Preradovićeva 1/1, 
52100 Pula


ili dostaviti osobno u Ured br. 13 svakim radnim radnom od 08.00 do 16.00 sati.

Rok prijave do 30. rujna 2021.

Informacije na tel. 052/377-004 ili putem maila:  nikolina.klecina@unipu.hr.

Početak predavanja na programu predviđen je od petka 8.10.2021. godine s početkom u 17.00 sati.

Predavanja na Programu održavati će se petkom u poslijepodnevnim satima te subotom u jutarnjim satima u zgradi Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u skladu sa epidemiološkim mjerama koje će vrijediti u trenutku pohađanja programa.

Napomena: U slučaju većeg broja prijavljenih polaznika predavanja će se se odvijati po grupama.

Popis obavijesti