Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstveni časopis “Economic Research...

Clarivate Analytics je kroz svoju Journal Citaiton Report (JCR) bazu podataka objavio Journal Impact Factor (JIF) za 2020. Godinu. Novi JIF izračunat je za nešto više od 20 000 časopisa iz 113 zemalja, svrstanih u sveukupno 254 predmetna područja, uključujući 38 hrvatskih časopisa (SCIE – za 33 hrvatska časopisa, SSCI – za 7 hrvatska časopisa).

Ovogodišnje izdanje JCR-a uključuje po prvi put radove u postupku objavljivanja (early access), te je pokrivenost sadržaja proširena uključivanjem časopisa indeksiranih u ESCI (Emerging Sources Citation Index) I AHCI (Arts& Humanities Citation Index) citatnim indeksima (iako se za njih faktori odjeka ne izračunavaju).

Unutar Journal Citation Indicatora (JCI) koji prikazuje citatni utjecaj časopisa, izračunavaju se razni bibliometarski pokazatelji časopisa indeksiranih u WoSCCu (uključujući baze SCI-EXP (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Indeks), te AHCI I ECSI). Time JCR uključuje više od 21 000 publikacija, od čega je 7 000 indeksriano u ESCI-ju. Citatni utjecaj časopisa JCI se izračunava na temelju podataka iz posljednje 3 godine, te je novitet mogućnost usporedbe časopisa iz različitih znanstvenih područja.

JCR za 2020. godinu po prvi put donosi podatke o JCI bibliometrijskom pokazatelju za 122 hrvatska časopisa, od kojih je njih 85 tek od ove godine uključeno u JCR (74 časopisa iz ESCI-ja i 11 iz AHCI-ja), a 33 ih je uključeno u SCIE dio JCR-a i 7 u njegov SSCI dio.

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, zajedno sa Taylor and Francis Grupom (UK)  izdaje časopis „Economic Research – Ekonomska istraživanja“, objavom i selekcijom znanstvenih radova koji značajno pridonose području ekonomije kroz teorijski, primijenjeni ili empirijski pristup istraživanju.

Prema Journal Citation Indicatoru (JCI - citatni utjecaj časopisa) za 2020. godinu, časopis „Economic Research – Ekonomska istraživanja“ je prvorangirani časopis u Hrvatskoj iz područja društvenih znanosti, te drugorangirani časopis iz svih područja znanosti (JCI – 1,14; JCI kvartil Q1).

Prema Journal Impact Factoru (faktor odjeka časopisa) za 2020. godinu, časopis „Economic Research – Ekonomska istraživanja“ je prvorangirani časopis u Hrvatskoj iz područja društvenih znanosti, te drugorangirani časopis iz svih područja znanosti  (JIF – 3,034; JIF kvartil Q2), što potvrđuje kontinuitet, kvalitetu, priznatost i međunarodnu prepoznatljivost Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Popis obavijesti