Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Izvanredna profesorica Marta Božina...

Izvanredna profesorica FET-a Marta Božina Beroš u suuredništvu s docenticom Gabriellom Gimigliano sa Odjela za ekonomiju i pravo Sveučilišta u Sieni uredila je knjigu „Komentar europske Direktive o platnim uslugama II (PSD2) / The Payment Services Directive II: A Commentary“ u nakladništvu ugledne međunarodne izdavačke kuće Edward Elgar, i njihove nove serije komentara u području financijske regulative koju uređuje prof. dr. sc. Iris H.-Y. Chiu sa „University College London“.

Kako PSD2 do sada nije bila cjelovito obrađena u europskoj literaturi - dok u domaćoj se gotovo uopće ne komentira - radi se o prvom znanstvenom djelu u europskom akademskom krugu koje analitički razlaže normativni tekst same PSD2 direktive, te zatim, kroz pero praktičara u području bankovne regulacije i regulacije platnih sustava, komentira ekonomsko-regulatorni učinak implementacije ovog regulatornog instrumenta na financijska tržišta u odabranim državama članicama EU, uz Ujedinjeno Kraljevstvo.

Uz navedeno suuredništvo, izvanredna profesorica Marta Božina Beroš autorica je i poglavlja o nadzoru sustava plaćanja.

Više o samoj knjizi možete saznati na:

Popis obavijesti