Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje...

EU tjedan na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ obilježen je gostujućim predavanjem  viceguvernera Hrvatske narodne banke dr.sc. Michaela Faulenda na temu „Proces uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“, dana 5. svibnja 2021. godine u organizaciji Centra za europska istraživanja. Viceguverner je ovu aktualnu temu predstavio sveobuhvatno i detaljno te se posebno osvrnuo na koristi i troškove uvođenje eura, proces uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, predstojeće korake ka uvođenju eura te ekonomskoj politici nakon uvođenja eura.

Predavanje je započeo navođenjem i objašnjavanjem argumenata za uvođenje eura gdje je istaknuto: Republika Hrvatska je mala zemlja zbog čega ima ograničene mogućnosti kreiranja i vođenja samostalne monetarne politike; postoji visoka trgovinska povezanost s EU-om i zemljama europodručja (preko 60% trgovine Hrvatske odvija se sa zemljama europodručja), visok stupanj integracije bankarskog sektora, visok stupanj euroizacije (preko 80% deviznih depozita je u eurima).

Predstavljene su koristi i troškovi uvođenja eura za Republiku Hrvatsku. Koristi su brojnije i snažnije, dominiraju i u krakom i u dugom roku. Troškovi su jednokratnog karaktera, povezani uz godinu uvođenja eura. Najvažnije koristi su: uklanjanje valutnog rizika što je značajno s obzirom na visok stupanj zaduženosti svih sektora hrvatskog gospodarstva; smanjenje kamatnih stopa (smanjenje premije na rizik i smanjenje regulatornog rizika); učinci na izvoz i investicije (smanjenje transakcijskih troškova, veća transparentnost cijena, jačanje konkurentnosti i smanjenje ranjivosti hrvatskog gospodarstva); pozitivni učinci na turizam; nestaje rizik izbijanja valutne krize; omogućava se pristup ESM-u (Europskom mehanizmu stabinosti).

Detaljno su predstavljeni troškovi uvođenja eura: gubitak samostalne monetarne politike (kanal realnog tečaja i kanal realnih kamata) koji je za Hrvatsku mali zbog visoke euroiziranosti svih segmenata gospodarstva; bojazan zbog (ne)sinhroniziranih poslovnih ciklusa (RH ima visok stupanj sinkroniziranosti s usporedivim zemljama), izlaganje simetričnim šokovima; učinak na rast cijena (očekuje se minimalan utjecaj- jednokratni šok). Troškovi su uglavnom jednokratni i kratki. Istaknuto je da je kod novih zemalja članica EU-a koje su uvele euro došlo do rasta životnog standarda (zbog rasta plaća).

Viceguverner je detaljno predstavio proces uvođenja eura u Republici Hrvatskoj: ulazak u Mehanizam valutnih tečajeva (ERMII) u svibnju 2020.godine, ispunjavanje nominalnih kriterija konvergencije; te mjere koje je još potrebno provesti.

Poseban osvrt je dat  na ekonomske politike nakon uvođenja eura gdje Republika Hrvatska treba i dalje voditi stabilnu ekonomsku politiku putem samostalne fiskalne politike i strukturnih politika. Javno mnijenje o euru pokazuje visoku potporu građana Republike Hrvatske o uvođenju eura (56% prema Eurobarometru (2020.godine) i 45 % (+26% uvjetno) prema istraživanju Ipsos-a za HNB iz ožujka 2021.godine).

Nakon predavanja održana je diskusija o pojedinim aspektima uvođenja eura i ulaska u ekonomsku i monetarnu uniju EU-a.

Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

Snimke zaslona s predavanja:

Popis obavijesti