Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje gosp....

Na diplomskoj razini studija, u okviru kolegija "Lokalne javne financije" održano je 27. travnja 2021. godine gostujuće predavanje gosta predavača gosp. Florijana Celića, mag. oec., vlasnika i osnivača konzultantske tvrtke koja dugi niz godina brojnim klijentima nudi širok spektar konzultantskih usluga iz poslovnog savjetovanja u području planiranja, upravljanja, analize opravdanosti privatnih i javnih investicija, izrada CBA, izrada studija poslovne te socio-ekonomske opravdanosti (osnivanja javnih poduzeća ili ustanova), strategija razvoja gradova i općina te druge usluge. Kako je jedna od značajnih usluga i izrada strategija razvoja jedinica regionalne i lokalne samouprave, te kako kolega Celić na ovom području ima široko znanje, vrlo bogato praktično iskustvo te kompetencije, a kako bi se studenti što bolje upoznali s s temom i tako proširili i nadopunili stečeno teoretsko znanje, održano je današnje predavanje na temu "Financiranje lokalnog razvoja".

U uvodnom dijelu predavanja kolega F. Celić je studentima objasnio zašto je proces modernizacije regionalne/lokalne politike važan i kako ga između ostalog obilježava uvođenje programsko-projektne logike kao ključnog oblika potpore za razvoj nižih razina vlasti. Od 2004. godine, pa sve do pristupanja Hrvatske EU u 2013. godini jačala je aktivnost međunarodnih financijskih institucija u financiranju posebnih programa namijenjenih lokalnom razvoju, putem kojih su financirani brojni projekti, uglavnom infrastrukturne naravi, čime su donekle kompenzirana relativno ograničena sredstva iz domaćih izvora namijenjena razvoju JLP(R)S-a. 

Pristupanje Hrvatske Europskoj uniji omogućilo je korištenje vrlo izdašnih sredstava ESI fondova za financiranje razvojnih projekata, uključujući upravo i one čiji su nositelji jedinice lokalne i područne samouprave. Na nižim razinama vlasti među najvažnijim otežavajućim čimbenicima u korištenju sredstava iz ESI fondova su slabi institucionalni kapaciteti za pripremu i provedbu projekata. Stoga, za lokalne jedinice - klijente, važno je osigurati potpunu savjetodavnu pomoć i podršku od kreiranja projektne ideje preko njene razrade, pa sve do konačne implementacije projekta o čemu je naglasak bio u drugom dijelu predavanja.

U zadnjem dijelu predavanja kolega F. Celić objasnio je na primjerima općine Malinska i općine Kršan zašto je od velikog značaja važno dobro upravljati lokalnim proračunima kako bismo u konačnici mogli imati uravnotežen i održiv lokalni razvoj. Studenti su ovim predavanjem kroz detaljne informacije i realni i stvarni primjer projekata lokalnog razvoja mogli uvidjeti koji su sve mogući multiplikativni učinci i benefiti za lokalnu zajednicu, a rezultat su jačanja fiskalnih kapaciteta upravo kroz projekte.

Pula, 27. travnja 2021.

Prof. dr. sc. Sandra Krtalić 

Popis obavijesti