Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje gosp....

Danas, 7. travnja 2021. godine, na diplomskoj razini studija u okviru kolegija „Komparativni fiskalni sustavi“ održano je gostujuće predavanje na temu „Mjesto, uloga i značaj transfernih cijena: trendovi u svijetu“ gosta predavača gosp. Adama Vukelića, mag. oec., asistenta iz poreznog savjetništva CIMERA & suradnici d.o.o. Rijeka.

Kolega A. Vukelić radi na području upravljanja transfernih cijena koje su u današnjem svijetu tema mnogobrojnih edukcija, seminara, radionica, stručnih i znanstvenih skupova, okruglih stolova, rasprava i članaka. Danas se preko 60% cjelokupnog prometa u svijetu odvija preko multinacionalnih kompanija te se poslovanje pojedinih društava unutar grupe obavlja u više država koje imaju različite porezne sustave i različite porezne propise. Upravo je na temelju toga, svrha povezivanja društava često dovođenje pojedinih društava ili cijele grupe u bitno povoljniji porezni položaj. Pri tome,  društva se koriste politikom transfernih cijena. S obzirom na sve veću problematiku transfernih cijena na međunarodnoj razini i sve raširenije oblike agresivnih poreznih planiranja s ciljem izbjegavanja ili smanjivanja poreznih opterećenja, upravljanje rizicima transfernih cijena postaje pravi izazov za sve subjekte u procesu: porezne obveznike, porezne uprave, multinacionalne kompanije te povezana društva.

Upravo iz navedenog, a kako bi se studenti što bolje i jasnije upoznali s ovom tematikom te uz teoretsko znanje isto nadopunili i praktičnim znanjem, održano je današnje predavanje. U uvodnom dijelu predavanja kolega A. Vukelić studentima je objasnio zašto su transferne cijene tema od iznimnog značaja za niz različitih subjekata, kako na nacionalnoj, tako i međunarodnoj razini, definirane su transferne cijene, prikazan je normativni okvir za iste te su objašnjene OECD-ove Smjernice o transfernim cijenama kao i temeljno načelo na kojem počiva metodologija određivanja TC: načelo nepristrane transakcije ili načelo nadohvat ruke (engl. Arm`s length principle).

U drugom dijelu predavanja objašnjena je primjena metoda utvrđivanja transfernih cijena s brojnim praktičnim primjerima primjene istih. Dodatno, pojašnjeno je pravilo vezano uz izučavanja transfernih cijena, pri čemu je naglasak na svođenju vrijednosti svih transakcija između povezanih društava na tržišno načelo odnosno načelo nepristrane transakcije, što u konačnici rezultira relevantnim elaboratom/studijom o transfernim cijenama tj. prihvatljivom dokumentacijom za transferne cijene, kojem je u zadnjem dijelu predavanja kolega A. Vukelić pridodao posebnu pozornost te je na praktičnom primjeru pokazao korake u izradi Studije/Elaborata o transfernim cijenama (sadržaj: Master file i Local odnosno Country specific file).

Studenti su ovim predavanjem mogli dobiti važne i detaljne informacije o korištenju transfernih cijena, njihovoj ulozi u današnjim uvjetima (poreznog) poslovanja te njihovog utjecaja na porezne sustave kao i porastu broja revizija transfernih cijena koje su pokrenule porezne uprave diljem svijeta posljednjih nekoliko godina. Zaključiti se može, da transferne cijene imaju veliki porezni značaj za proračune država diljem svijeta, pa je stoga značajna (međunarodna) uloga poreznih uprava u kontroliranju područja transfernih cijena.

Pula, 7.4.2021.

Prof. dr. sc. Sandra Krtalić

Popis obavijesti