Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održano gostujuće predavanje gosp....

Na diplomskoj razini studija, u okviru kolegija Lokalne javne financije održano je 30. ožujka 2021. godine gostujuće predavanje gosta predavača gosp. Ivana Filipovića, dipl. iur., voditelja Odsjeka za socijalnu skrb i hrvatske branitelje iz Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije.

Kolega I. Filipović dugi niz godina radi na području (dobrog) upravljanja državnom odnosno regionalnom/lokalnom imovinom, ima vrlo široko znanje i kompetencije te praktično iskustvo iz navedenog područja, a ujedno je bio član brojnih radnih skupina kako na državnoj tako i regionalnoj razini za donošenje smjernica i izmjena u upravljanju državnom impovinom, pa je stoga današnje predavanje bilo održano upravo na temu upravljanja imovinom regionalnih i lokalnih razina vlasti u Republici Hrvatskoj.

Kolega I. Filipović je uvodnom dijelu studentima objasnio zašto je imovina i upravljanje istom od iznimnog značaja za niže razine vlasti, da bi u drugom dijelu predavanja naglasak bio upravo na načelima i kriterijima (javni natječaj i tržišna cijena) te normativnom okviru značajnima za upravljanje nekretninama u vlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave s posebnim osvrtom na problematiku procjene vrijednosti nekretnina u istima. Posebno je istaknuto pitanje „pažnje dobrog domaćina“, pri čemu je bitno da su JPL(R)S dužne upravljati imovinom s povećanom pažnjom uz obvezu stalne brige o javnom interesu kojem ta imovina služi. Dodatno, pojašnjena su pravila vezana uz pojedine vrste raspolaganja imovinom te su potkrijepljena brojnim praktičnim primjerima.

U završnom dijelu predavanja gosp. I. Filipović naveo je i pojasnio moguće buduće smjerove reforme upravljanja imovinom nižih razina vlasti (De lege ferenda). Studenti su ovim predavanjem mogli dobiti važne i detaljne informacije o imovini i upravljanju istom na razini regionalnih i lokalnih vlasti u Republici Hrvatskoj, sa specifičnostima imovine i njene važnosti kao i njenog dobrog upravljanja, pri čemu je kroz predavanje istaknuto da upravljanje imovinom u vlasništvu JLP(R)S podrazumijeva niz vrlo složenih procesa i radnji kojima se može osigurati učinkovito korištenje imovine u javnom interesu, što dugoročno ima značajan utjecaj kako na proračune nižih razina vlasti, ali i na lokalno stanovništvo sa stajališta poreznog opterećenja.

Pula, 30. ožujka 2021.

Prof. dr. sc. Sandra Krtalić

Popis obavijesti