Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Nagrada studentu marketinga za...

Student Tomislav Srednoselec nagrađen je od strane Hrvatske udruge za direktni i interaktivni marketing (CRODMA) za najbolji diplomski rad iz područja marketinga.

Student Marketinškog upravljanja, Tomislav Srednoselec, napisao je i obranio rad na temu Izgradnja marke poslodavca (engl. Employer branding). Tema je aktualna, naime zaposlenici igraju iznimno važnu ulogu u suvremenom, na znanju baziranom gospodarstvu, dok s druge strane poduzeća nastoje privući najbolje zaposlenike u vlastite redove. Sve više u tom nastojanju koriste marketinške tehnike. Tomislav je u svojemu radu proveo istraživanje studentske populacije, kako bi utvrdio faktore atraktivnosti poslodavaca te odredio najvažnije i najmanje važne među njima. Doprinos rada sagledava se upravo u tom prepoznavanju faktora atraktivnosti radnog mjesta u specifičnostima Republike Hrvatske te kod generacije koja uskoro ulazi na tržište rada. Rezultati mogu biti od koristi i praktičarima u oblikovanju atraktivnih radnim mjesta čiji će cilj upravo privlačenje najboljih talenata.

Aktualnost i izvrnost rada prepoznat je od strane CRODMA udruge koja je Tomislavu uručila nagradu za najbolji diplomski rad na nedavno održanoj  5. međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji CRODMA 2020. CRODMA Udruga je slobodno strukovno udruženje, koje udružuje, uključuje i povezuje fizičke i pravne osobe uključene u aktivnosti direktnog i interaktivnog marketinga. Cilj udruge jest promicanje učinkovitijeg i uspješnijeg gospodarenja u svim sferama Republike Hrvatske uz uporabu načela, etike, koncepata, znanja, vještina, oruđa i tehnike direktnog i interaktivnog marketinga.

O nagradi Tomislav Srednoselec kaže: Zahvalio bih se Udruzi za direktni i interaktivni marketing na dodijeljenom priznanju te profesoru i mentoru Eriku Ružiću.  Pisanje ovog diplomskog rada bilo je veoma zanimljivo iskustvo; istraživanje je pokazalo kako mladi ljudi, sadašnji studenti razmišljaju, koja obilježja radnog mjesta su im bitna i tko su im poželjni poslodavci. Temu sam odabrao jer zapravo obuhvaća razna područja i aspekte marketinga poput internog marketinga, brandiranja, pozicioniranja a koji čine okosnicu modernog poslovanja.

Popis obavijesti