Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Početak nove akademske godine i...

Nastava na Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković», prema objavljenom rasporedu nastave, za sve godine preddiplomskog studija i drugu godinu diplomskog studija započinje u ponedjeljak 5. listopada, a na prvoj godini diplomskog studija u ponedjeljak 12. listopada:

U ponedjeljak, 5. listopada održava se „Orijentacijski dan“ namijenjen upoznavanju redovitih studenata prve godine preddiplomskog studija sa pravilima studiranja, službama Fakulteta  i njihovim radom te sa ostalim važnim informacijama. Više o sadržaju «Orijentacijskog dana» pročitajte ovdje.

Želimo vam dobar početak akademske godine i puno uspjeha tijekom studija!
Uprava i djelatnici FET-a  

Popis obavijesti