Opcije pristupačnosti Pristupačnost

“Kulturna baština u turističkoj destinaciji – vrednovanje i održivi menadžment” naslov je znanstvene e-monografije koju su uredile doc. dr. sc. Tamara Floričić i Barbara Floričić, univ. spec. oec.

Riječ je o publikaciji koja sadrži 6 znanstvenih radova u kojima autori na interdisciplinaran način promišljaju pristup vrednovanju i održivom menadžmentu kulturne baštine u turističkoj destinaciji. Recenzentice izdanja su prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović i izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić sa Sveučilišta u Zadru. Djelo je rezultat suradnje Sveučilišta Jurja Dobrile Puli i Općine Medulin na EU projektu “Arheološki Park Vižula” (2017. – 2019.).

Monografiju je u cjelosti moguće besplatno preuzeti na poveznici:

Popis obavijesti