Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Grad Rovinj je, u cilju podizanja svijesti o važnosti gospodarenja otpadom, kreirao zanimljivu kampanju koja je privukla sve uzraste. O implementaciji tržišnog komuniciranja u projekte lokalne uprave na primjeru rovinjske kampanje studentima će govoriti izv. prof. dr. sc. Marko Paliaga, rovinjski gradonačelnik.

Prema službenoj statistici Fonda za okoliš i energetsku učinkovitost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, jedan stanovnik proizvede oko 400 kilograma otpada godišnje. Kako bi se potaklo senzibiliziranje javnosti, vlasti promišljaju i donose razne strategije, a sve u cilju što efikasnijeg gospodarenja tim istim otpadom.

Gostujuće predavanje će se održati u srijedu, 5. lipnja 2019. godine u 15 sati u dvorani Istra.

Marko Paliaga je doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli na temu Branding i konkurentnost gradova. Četiri godine kasnije je uspješno promoviran u izbor docenta od strane Fakultetskog Vijeća. U prosincu 2015. promoviran u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor. Dugi niz godina obnašao je dužnost direktora rovinjskog komunalnog servisa, a 2017. godine je izabran za gradonačelnika.

Popis obavijesti