Dana 8. ožujka 2019. godine osnovana je Radna skupina Predsjednice Republike Hrvatske za izradu smjernica za daljnju fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj Republike Hrvatske. Članovi Radne skupine supredstavnici udruga županija, gradova i općina, nadležnih ministarstava, te akademske zajednice – stručnjaci za fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj. Radna skupina broji 17 članova i članica, a među njima je prof. dr. sc. Sandra Krtalić s Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Područja rada Radne skupine jesu: poslovanje lokalnih jedinica, fiskalna i funkcionalna decentralizacija te indeks razvijenosti i regionalni razvoj. Cilj Radne skupine je na temelju rezultata i otvorenih pitanja proizašlih iz programa „Izmještenog Ureda Predsjednice Republike“, ponuditi odgovore na pitanja i izgraditi podlogu, tj. okvir za podešavanje politika fiskalne decentralizacije i regionalnog razvoja kako bi mogle adekvatnije odgovoriti postojećim izazovima.

Više informacija na poveznici: 

Popis obavijesti