NOVOSTI FET:

U sklopu projekta Arheološki park Vižula, tijekom proteklih tjedana održale su se besplatne edukacije namijenjene djelatnicima turističkih agencija, kao sastavni dio Elementa 6 – Edukacija djelatnika za održivo upravljanje i prezentaciju kulturne baštine. Nositelj i prijavitelj projekta je Općina Medulin, a Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli jedan je od projektnih partnera, ujedno i nositelj aktivnosti ovog edukacijskog ciklusa.

Tom su prilikom nastavnici FET-a održali set tematskih izlaganja. Prvo u nizu predstavila je doc. dr. sc. Morena Paulišić, govoreći o razvoju vodstva i menadžerskih sposobnosti u upravljanju kulturnom baštinom. Izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac problematizirala je izazove održivog razvoja kulturnog dobra: kulturna vrijednost vs. ekonomska vrijednost, dok su doc. dr. sc. Aljoša Vitasović i izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović raspravljali o upravljanju dodajući vrijednost – vodič za proizvode, iskustva i usluge. Prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović govorila je o kooperacijskim motivima utjecajno-interesnih skupina destinacije i kreiranju partnerstva arheološkog nalazišta Vižula, a doc. dr. sc. Tamara Floričić o identifikaciji i vrednovanju kulturne atrakcijske osnove arheološkog parka Vižula. Vidljivost kulturnog nasljeđa na web-u bila je tema koju je prezentirala doc. dr. sc. Iva Slivar, čime je završen prvi ciklus od pet predavanja.

Drugi je ciklus edukacija također zamišljen kao niz od pet predavanja koji se odvija kroz pet dana i pet različitih tema, na kojima nastavnici Sveučilišta približuju teme o vojnom i svakodnevnom životu u antici, arhitekturi antičkih vila, gospodarstvu i trgovačkim putovima u antici, arheologiji, te povijesti umjetnosti s posebnim osvrtom na mozaike. 

Projekt Arheološki park Vižula započeo je 1. rujna 2017. godine i traje do 1. rujna ove godine, a odnosi se na integrirano ulaganje u uređenje poluotoka Vižule kao arheološkog parka za posjetitelje, u razvoj turističkih sadržaja, infrastrukture i sustava upravljanja i promocije temeljenih na kulturnoj baštini. Uz Općinu i Sveučilište, partneri su i Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020., a ostali detalji dostupni su na službenim stranicama Općine Medulin.

Popis obavijesti