NOVOSTI FET:

U utorak, 12. ožujka 2019. godine u prostorijama grada Rovinja službeno je potpisan Sporazum o suradnji sa Fakultetom ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” u Puli i gradskim poduzećima Odvodnja d.o.o. i Komunalni servis d.o.o. Na potpisivanju su uz gradonačelnika dr. sc. Marka Paliagu dipl. oec. nazočili dekan FET-a prof. dr. sc. Robert Zenzerović, direktor Odvodnje d.o.o. Ognjen Pulić te predsjednik uprave Komunalnog servisa d.o.o. Želimir Laginja.

Cilj potpisivanja Sporazuma je uspostavljanje i razvijanje suradnje posebno na području:

  1. Organizacije stručne prakse na području grada Rovinja;
  2. Održavanja predavanja stručnjaka iz grada Rovinja i gradskih komunalnih tvrtki na Fakultetu;
  3. Realizacije tematskih istraživanja;
  4. Izrade znanstvenih i stručnih projekata;
  5. Organiziranja seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa;
  6. Okupljanja znanstvenika i stručnjaka različitih specijalnosti;
  7. Redovite razmjene poslovno relevantnih informacija o mogućnostima unapređivanja međusobnih poslovnih odnosa i suradnje;
  8. Drugih oblika poslovne suradnje u djelatnostima grada Rovinja i Fakulteta.

Dekan Zenzerović je zahvalio Gradu i gradskim poduzećima na pomoći i suradnji, koja će studentima itekako koristiti obzirom da će imati prilike suočiti se s izazovima koje će pred njih postaviti poslodavci.

„Grad i gradska poduzeća žele se približiti studentima koji će tijekom studija imati priliku teoriju prenijeti u praksu kroz izravan ulazak u svijet rada. Otvoreni smo za suradnju bilo koje vrste a siguran sam da će ova suradnja biti plod iznimno vrijednog iskustva za studente“ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga zahvalivši dekanu Zenzeroviću na pokretanju ove inicijative.

Izvor:

Popis obavijesti