NOVOSTI FET:

Otvoren je javni poziv djelatnicima turističkih agencija za besplatnu edukaciju u sklopu EU projekta "Arheoloski park Vizula", čiji je nositelj Općina Medulin, a Fakultet ekonomije i turizma ''Dr. Mijo Mirković'' projektni partner zadužen za navedenu edukaciju. Program edukacije odvijao bi se kroz ciklus predavanja u kojemu bi bilo obrađeno 5 tema kroz 5 dana, dok je predviđeno trajanje svake edukacije 3 sata. Edukacije će se odvijati petkom od 9 do 12.15 sati u prostorijama Općine Medulin.

Kroz edukaciju sudionici bi dobili potrebna znanja iz primjene, upravljanja i prezentacije kulturne baštine, te naučili uspješno primijeniti načela i funkcije menadžmenta u turizmu s ciljem prezentacije i očuvanja kulturne baštine uz optimizaciju ekonomskih efekata u lokalnoj zajednici. Edukacija ima za cilj i potaknuti turističke agencije na kreiranje novih turističkih programa za posjetitelje Arheološkog parka Vižula.

Termini edukacija

Sve edukacije odvijaju se petkom od 09 do 12.15 sati i to datumima:

– 15. veljače 2019. godine, 22. veljače 2019. godine, 01. ožujka 2019. godine, 08. ožujka 2019. godine i 15. ožujka 2019. godine.

Više informacija o edukaciji moze se pronaći na stranici:

 

Popis obavijesti