NOVOSTI FET:
Najava javne prezentacije rezultata...

U ponedjeljak 10. prosinca s početkom u 13 sati (FET, dvorana Pula) održat će se predstavljanje rezultata znanostvenog projekta (FET, 2018) pod nazivom „Identifikacija eksternalija u modeliranju održivog razvoja turizma“ voditeljice prof. dr. sc. Jasmine Gržinić. Prezentacija je namijenjena znanstvenoj zajednici i široj javnosti.

Program događanja

Prezentacija rezultata znanstvenog projekta FET-a „Identifikacija eksternalija u modeliranju održivog razvoja turizma“

Transfer znanja o odgovornom turizmu kroz dijalog znanstvene zajednice sa okruženjem 

10. prosinca 2018.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula
Preradovićeva 1/1

 

 

13:00 h, dv. Pula  Okupljanje sudionika

13:10-13:20

Uvodna riječ – znanja za potrebe turizma

Prof.dr.sc. Jasmina Gržinić,  voditeljica projekta, Katedra za turizam

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula

13:20-13:40

Eksternalije u održivom razvoju turizma i kvaliteta života rezidenata

dr.sc. Zdravko Šergo, znanstveni savjetnik

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

prof.dr.sc. Jasmina Gržinić

13:40-14:00

Izazovi razvoja odgovornog turizma

Izv.prof.dr.sc. Kristina Afrić Rakitovac

Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Pula

14:00-14:20

Identifikacija i sistematizacija utjecaja turizma sa aspekta eksternalija

Marija Pičuljan, mag.oec.,

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

14:20-14:40                Pauza 

14:40-15:00

 

 

 

 

15:00-15:20

Primjeri dobre prakse

 

Odgovorni turizam: projekt Mirisne staze Istre

Ivna Škoro, mag.tourism.cult.., Aroma Art Ivna, d.o.o

 

Plava Laguna – odrednice održivosti

Ivan Štiković, mag.oec., Plava laguna

15:20-15:40

Diskusija i završne riječi

Događaj organizira i modelira: prof. dr. sc. Jasmina Gržinić.

Popis obavijesti