NOVOSTI FET:

FET i Istarska razvojna agencija u okviru provedbe projekta ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories organiziraju tri edukativne radionice namijenjene lokalnim i regionalnim dionicima kulturnog turizma.

Radionice će se održati u tri termina tijekom studenoga i prosinca, a obuhvaćaju sljedeće teme:

  • Dizajn doživljaja za kreiranje kvalitetne turističke ponude destinacije (23. studenoga)
  • Digitalni marketing u turizmu (3. prosinca)
  • Brandiranje u turizmu (7. prosinca)

Sudjelovanje na radionicama je besplatno za sve dionike, a prijava je obavezna zbog bolje organizacije te ograničenog broja sudionika. Ukoliko ste zainteresirani, molimo vas da prijavu izvršite slanjem prijavnog obrasca na e-mail: nikolina.klecina@unipu.hr ili pozivom na broj 052/377-004.

Detaljan pregled sadržaja radionica i prijavnicu možete preuzeti na sljedećem linku: 

Više o projektu:

Popis obavijesti