NOVOSTI FET:

Dekan FET-a donio je Odluku o održavanju nastupnog predavanja pristupnice za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, dr. sc. Jasminke Samardžija, dana 22. listopada 2018. u 10 sati, nova vijećnica, na temu «Utjecaj ljudskog kapitala na ekonomski rast».

Popis obavijesti