NOVOSTI FET:

Diplomski studiji na FET-u omogućuju primjenu stečenih znanja u praksi koja se organizira u suradnji s respektabilnim partnerima iz okruženja. Po završetku studija studenti na raspolaganju imaju i novi poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga.

FET i ove godine upisuje nove generacije studenata na diplomskoj razini studija. Kao jedina sastavnica Sveučilišta u Puli na kojoj se izučavaju prava ekonomija i turizam, FET studentima nudi velik broj suvremenih studijskih programa. Studentima je na raspolaganju studij ekonomije u okviru kojeg se studenti osposobljavaju za radno mjesto ekonomskih analitičara i to kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Uz studij opće ekonomije FET nudi i studije iz područja financija i računovodstva, menadžmenta i poduzetništva, marketinga, informatičkog menadžmenta te turizma i razvoja u okviru kojih studenti stječu specifična znanja. „Nadovezujući se na znanja stečena na preddiplomskoj razini studija, na diplomskoj razini studente upoznajemo s najsuvremenijim znanstvenim dostignućima u pojedinim područjima ekonomije i turizma koje oni kasnije koriste u rješavanju konkretnih problemskih zadataka. Suvremene obrazovne metode, mladi nastavni tim, rad u malim grupama te korištenje pojedinih specijaliziranih softvera omogućuju našim studentima stjecanje kompetencija koje će kasnije koristiti pri obavljanju svakodnevnih radnih zadataka“ smatra dekan Fakulteta izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović. Rok za prijavu studijskih programa završava 30.9. u 13.50 sati te se nedugo nakon toga očekuje objava rang lista. Sve dodatne informacije mogu se pronaći u Natječaju za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u 2018./2019. ak. godini, ili dobiti upitom u Ured za studente i obrazovne programe Sveučilišta (052/377-034).

Međunarodna mobilnost i suradnja s gospodarstvom

FET kao najveća sastavnica Sveučilišta u Puli pruža studentima jedinstveno studentsko iskustvo. Uz studij u okviru kojeg mogu obavljati stručnu praksu i kasnije lakše pronaći zaposlenje, studenti FET-a mogu dio nastave pohađati na jednoj ili više od 41 institucije u 20 različitih zemalja svijeta. Međunarodna usmjerenost ogleda se i u činjenici da je protekle akademske godine na FET-u boravilo 40 stranih studenata koji su pohađali nastavu na engleskom jeziku. Poduzetnim studentima na raspolaganju su usluge Studentskog poduzetničkog inkubatora u okviru kojeg mogu razrađivati poduzetničku ideju i pokrenuti vlastito poduzeće. Dosada su putem inkubatora formirana četiri studentska poduzeća. 

Pomoć u pronalasku zaposlenja

„Zapošljavanju studenata pridana je osobita pozornost te je unazad nekoliko godina osnovan Centar za razvoj karijera putem kojeg se povezuju poslodavci i studenti, čime je FET postao aktivan čimbenik u poticanju zapošljavanja studenata. Prema dostupnim podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje 88% diplomiranih studenata FET-a pronalazi posao unutar pet mjeseci od završetka studija.“ Kaže izv. prof. dr. sc. Ksenija Černe, prodekanica za nastavu i upravljanje kvalitetom na pulskom FET-u. 

Marketing usluga

Prepoznavši potrebe okruženja i suvremene izazove, FET je pokrenuo novi sveučilišni specijalistički poslijediplomski studij „Marketing usluga“.  Studij je namijenjen osobama s iskustvom iz prakse i onima koji su završili diplomski ili dodiplomski studij te žele usavršiti svoja marketinška znanja. Završetkom studija polaznici će steći znanja, vještine i kompetencije koje su potrebne za samostalno planiranje, vođenje, organiziranje i kontrolu marketinških aktivnosti i to posebice u uslužnim organizacijama u različitim profitnim i neprofitnim djelatnostima. Nastavni programi prilagođeni su suvremenim potrebama tržišta i pojedinih polaznika. Naime, uz osnovne predmete polaznik odabire one koji najbolje odgovaraju njegovim potrebama, a izvodit će ih uz nastavno osoblje Fakulteta i vanjski suradnici. U sklopu studija predviđena je suradnja s gospodarstvom te organizacija niza gostujućih predavanja istaknutih pojedinaca iz prakse. Poslijediplomski specijalistički studij traje jednu (1) akademsku godinu, odnosno dva (2) semestra. Detaljnije informacije o studiju mogu se pronaći na https://fet.unipu.hr/marketing_usluga ili se mogu izravno zatražiti putem elektroničke pošte fet-marketing_usluga@unipu.hr ili telefona 052/377-000. Upisi na studij su u tijeku i traju do kraja prosinca 2018. godine.

Popis obavijesti