NOVOSTI FET:

„Katalog poduzetničkih ideja“ edukativni je program FET-a namijenjen učenicima srednjih škola, proizašao iz SMART INNO projekta. Povodom pete godišnjice izvođenja, program je proširen zahvaljujući suradnjama te dobiva dodatak plus: „Katalog poduzetničkih ideja +“. Ove godine učenici će razvijati svoje poduzetničke ideje uz još bogatiji program koji je postignut suradnjom Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ s projektom SOS čiji je nositelj Grad Pula, uz partnere Udrugu mladih i Alumni FET Pula i Zakladu Istra te Interreg projektom Atlas koji se provodi pri Fakultetu. 

Cilj je programa razviti poduzetnički duh i kreativnost kod mladih, te poticati poduzetništvo kroz samozapošljavanje i jačanje kompetencija, a ovogodišnje proširenje programa odnosi se na fakultativni sadržaj usmjeren na razvoj socijalnih i organizacijskih vještina te promišljanje o socijalnom uključivanju i zapošljavanju mladih ljudi.

Zašto bi se srednjoškolci trebali educirati o poduzetništvu?

 • Prema GEM izvješću percepcija o obrazovanju za poduzetništvo u RH raste, ali je još uvijek ispod EU prosjeka. Nadalje, ista je viša u visokom obrazovanju, nego u srednjem obrazovanju.
 • Strateški okvir za europsku suradnju u obrazovanju i usavršavanju (ET 2020) za jedan od glavnih ciljeva ima poboljšanje kreativnosti i inovacije, uključivši poduzetništvo u svim razinama obrazovanja.

Opis programa

Program se sastoji od tri radionice koje traju ukupno devet školskih/ nastavnih sati, finala te fakultativnog sadržaja. Učenici rade u timovima od 3 – 5 osoba, a timove mogu sastaviti samostalno.
Na prvoj radionici pod nazivom “Od ideje do poduzetničke ideje”, učenici će koristiti tehnike kreativnog i kritičkog mišljenja te generirati ideje. 

Druga radionica „Izrada nacrta poslovnog plana“ obuhvaća selekciju ideja te razradu poduzetničke ideje uz istraživanje tržišnih uvjeta te utvrđivanje kriterija izvedivosti i isplativosti. Polaznici svoje poslovne ideje razrađuju u timovima, a na raspolaganju su im i konzultacije. 

Treća radionica pruža osnovu za razvoj prezentacijskih vještina i vježbanje tzv. elevator pitch-a, kojeg učenici primjenjuju prilikom prezentacije projekata.

Finale programa obuhvaća studijski posjet, te izlaganje projekata pred povjerenstvom sastavljenim od profesora s Fakulteta i stručnjaka iz prakse, u prostorima Fakulteta ekonomije i turizma u Puli. Povjerenstvo pritom odabire 3 najbolja poslovna plana, koja bivaju i nagrađena. Svi polaznici koji su pravovremeno predali i prezentirali svoju poduzetničku ideju, za ispunjenje svojih obveza dobivaju potvrdu o sudjelovanju u programu. 

Dodatni/ fakultativni program obuhvaća predavanja i radionice iz područja području socijalnih vještina, javnog nastupa, izradi prezentacije, organizacijskih vještina, pisanje projekata za mlade. Navedena predavanja i radionice održavat će se u prostorima Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli.

Ishodi programa

 • Ojačati kreativno mišljenje
 • Razviti kritičko mišljenje
 • Rješavati problemske situacije
 • Naučiti koristiti tehnike kreativnog i kritičkog mišljenja
 • Predvidjeti moguće alternative
 • Odabrati ideju na temelju pokazatelja
 • Usvojiti osnovne ekonomske i poduzetničke pojmove
 • Osnažiti samopouzdanje
 • Vježbati prezentacijske vještine
 • Konkretno implementirati znanje
 • Otkrivati i razviti vlastite prednosti i interese
 • Usmjeriti se i pripremiti za buduću karijeru

Ovo je peti ciklus programa, a prethodni uspješno provedeni edukacijski ciklusi „Kataloga poduzetničkih ideja“ odnose se na četiri generacije iz ukupno 9 škola:

Katalog poduzetničkih ideja 2017./2018.

 • Privatna Gimnazija Juraj Dobrila s pravom javnosti Pula
 • Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin
 • Pazinski kolegij – Klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti
 • Srednja Škola Mate Blažine Labin

Katalog poduzetničkih ideja gimnazijalaca 2016./2017.

 • Gimnazija Pula

Katalog poduzetničkih ideja 2015./2016.

 • Gimnazija Pula
 • Ekonomska škola Pula
 • Privatna Gimnazija Juraj Dobrila Pula

Katalog poduzetničkih ideja 2014./2015.

 • Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula
 • Ekonomska škola Pula
 • Tehnička škola Pula
 • Strukovna škola Pula

Katalog poduzetničkih ideja ima nekoliko ciljeva koji se mogu podijeliti na usvajanje znanja, vještina i navika, te ekonomsku dimenziju. Cilj je programa naučiti polaznike što je to poduzetnička ideja, primijeniti tehnike i metode kreativnog i kritičkog mišljenja, te primijeniti odrednice pri izradi poslovnog plana na temelju poduzetničke ideje. Program omogućuje učenicima uvid u interdisciplinarnost koju zahtjeva poslovanje većine poduzeća, upoznavanje s inovacijom i izumom u svakodnevnom životu, te pruža pretpostavke za širenje vidika i samoobrazovanje. 

Edukativni program potiče interes učenika za inovativnošću i njezinom ulogom u poslovanju te daje učenicima uvid u izradu stvarnih poslovnih planova. Ovim programom razvija se interes za poduzetništvom, inovacijama kod učenika, samostalno uočavanje pojava i procesa, te razvoj kreativnosti. Katalog poduzetničkih ideja potiče i suradnju, poštovanje prema tuđem trudu i radu, uočavanje važnosti timskog rada i međupovezanosti različitih disciplina. Učenici se potiču na samoinicijativnost, odgovornost, nastavak edukacije i cjeloživotno učenje, te preuzimanje aktivne uloge u gospodarstvu. 

Više informacija o Katalogu poduzetničkih ideja te objavljene publikacije, mogu se naći na:

 •  

https://fet.unipu.hr/fet/istrazivanja_i_ekspertize/eu_projekti/smart_inno_projekt/katalog_poduzetnickih_ideja

Osim učenika koji organizirano dolaze temeljem uspostavljenih suradnji sa školama, mogu se prijaviti svi zainteresirani učenici.

Pozivamo Vas da se uključite, a prijave prihvaćamo na fet-kpi@unipu.hr 

Vaš KPI + tim:

 • Doc. dr. sc. Katarina Kostelic, FET „Dr. Mijo Mirković“
 • Roberta Kontošić, mag. oec, FET „Dr. Mijo Mirković“
 • Kristina Rabar, mag. oec, Udruga Alumni FET Pula
 • Nada Katić, mag. oec , Udruga Alumni FET Pula
 • Antonija Zgaljardić, mag. cult, Project ATLAS, Interreg Italy-Croatia CBC Programme
 • Nikolina Klečina, mag. oec, Project ATLAS, Interreg Italy-Croatia CBC Programme
 • Irena Šker, univ.spec.oec, Project ATLAS, Interreg Italy-Croatia CBC Programme
   
Popis obavijesti