Opcije pristupačnosti Pristupačnost

U lipnju 2018. godine međunarodno ugledni znanstveni nakladnik Palgrave Macmillan objavio je autorsku knjigu doc. dr. sc. Marte Božina Beroš naslova "Agencies in European Banking-A Critical Perspective", kao dio svoje zbirke "Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions'". U knjizi se istražuje nova prudencijalna politika bankarskog sektora EU koja nastaje u kontekstu diferencijacije jedinstvenog bankarskog tržišta uslijed stvaranja Bankovne unije, dajući posebnu pozornost dvjema institucijama koje stvaraju tu politiku - Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo i Jedinstvenom sanacijskom odboru.

Autorica istražuje kako se i u čijem interesu donose prudencijalne politike, predstavljaju li one doista konsenzus država članica, odgovaraju li heterogenim potrebama vrlo različitih bankarskih sektora (post-tranzicijske vs. "liberalne" europske ekonomije) te doprinose li takve politike na koncu financijskoj
stabilnosti EU. Posebna pozornost dana je pitanju postupnog - no suštinskog, preoblikovanja uloge središnjih banaka u ovim procesima.

Više o samoj knjizi možete saznati u njenoj brošuri:

Knjiga:

Popis obavijesti