Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Dana 8. lipnja 2018. godine studenti prve godine diplomskog studija FET-a, studijskog programa Turizam i razvoj, posjetili su Istarsku razvojnu turističku agenciju - IRTA d.o.o. u sklopu nastave iz kolegija Turistička destinacija (nositeljica prof. dr. sc. Danijela Križman Pavlović). Domaćini su prilikom ove stručne posjete bili g. Siniša Miljević - direktor, te suradnici gđa. Ivanka Radošević Lamot i g. Damir Popović.
 

IRTA d.o.o. upravlja službenim turističkim web portalom Istre (Visit Istria) te Prodajnim i kontakt centrom u kojem profesionalni agenti na odgovarajućem jeziku, telefonom, e-poštom, online chatom ili na društvenim mrežama, pružaju informacije o Istri kao turističkoj destinaciji. Također, IRTA d.o.o. upravlja jednim dijelom online oglašavanja turističke destinacije Istra. Siniša Miljević - direktor IRTA d.o.o., predstavio je povijesni razvoj, vlasničku i organizacijsku strukturu ove razvojne agencije te aktivnosti koje ona provodi. Prilikom izlaganja naglasak je bio na korištenju modernih tehnologija, te upravljanju nastupom na mrežnim stranicama i društvenim mrežama. Studentima je ukazano i na važnost prikupljanja podataka potrebnih za analizu učinaka marketinških aktivnosti koje IRTA d.o.o. provodi.

Ivanka Radošević Lamot predstavila je studentima razvoj dva turistička proizvoda kojima IRTA upravlja: Istra bike turizam i Istra Outdoor (Trekking, Kayaking, Climbing). Na kraju stručne posjete studentima je predstavljen Prodajni i kontaktni centar IRTA d.o.o. Damir Popović pojasnio je studentima kako Centar funkcionira, koje načine komuniciranja s korisnicima primjenjuju te kako komunikaciju prilagođavaju pojedinačnim korisnicima.

Ovom se prilikom zahvaljujemo poduzeću IRTA d.o.o. na dugogodišnjoj suradnji i prijemu devete generacije studenata diplomskog studija FET-a - studijski program Turizam i razvoj, u stručnu posjetu iz kolegija Turistička destinacija.

Popis obavijesti