Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Studentice diplomskog studija Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković,  studijskog programa Turizam i razvoj sudjelovale su na 1. međunarodnoj studentskoj Green konferenciji organiziranoj povodom 22. svibnja -  Međunarodnog dana bioraznolikosti. 

Organizatori konferencije bili su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradnji s Međunarodnom federacijom za okoliš i zdravlje te mrežom institucija iz Hrvatske i inozemstva. Konferencija je održana u razdoblju od 17. do 18. svibnja 2018. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Ciljevi  konferencije bili su okupljanje studenata prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, u svrhu popularizacija znanosti, razmjene i nadogradnje znanja, promicanja multidisciplinarnog pristupa području zaštite okoliša, primjena smjernica održivog razvoja te ostvarivanje zdravijeg načina života. Studentice Debora Gambaletta, Roberta Smiljanić, Dorotea Tomić i Anita Vukušić su,  pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Kristine Afrić Rakitovac,  predstavile  rad pod naslovom „Održivi hoteli - promicatelji održiva razvoja u lokalnoj zajednici“.

Dan je naglasak na održive hotele koji postaju sve značajniji nositelji turističke ponude, suočeni sa sve bržim promjenama na tržištu, sve većom konkurencijom i pritiscima internih i eksternih dionika. Ukazalo se i na ulogu i značaj održivih hotela u lokalnoj zajednici, zapošljavanjem lokalnog stanovništva, ponudom lokalnih proizvoda i poticanjem lokalnih proizvođača, suradnjom s dionicima u zajedničkim projektima i zajedničkim osmišljavanjem i izgradnjom imidža održive turističke destinacije. Nakon završetka konferencije organiziran je obilazak parka prirode „Kopački rit“. 

Popis obavijesti