Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Održan okrugli stol na temu Europskih...

Okrugli  stol “Uspješnost korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj (i Istarskoj županiji)“ održan je 10. svibnja 2018. godine u organizaciji Centra za europska istraživanja Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» i uz potporu Erasmus + (Jean Monnet module) programa. 

Na Okruglom stolu sudjelovali su gđa. Emina Štefičić, načelnica Sektora za pripremu i provedbu projekata u područjima jačanja gospodarstva i konkurentnosti te socijalne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a, g. Filip Miličevići g. Lovro Novoselac, voditelji odjela u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a; gđa. Tamara Kiršić, stručna savjetnica iz Istarske razvojne agencije (IDA); gđa. Ivana Dragišić, v.d. pročelnice županijskog Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove, Istarska županija; g. Igor Juričić, stručni savjetnik odgovoran za savjetodavne usluge poduzetnicima u ruralnom prostoru, Agencija za ruralni razvoj Istre (AZRI) i g. Aleksandar Matić, pročelnik ureda Grada Pule. Okrugli stol moderirala je prof.dr.sc. Ines Kersan-Škabić.

Na Okruglom stolu sudionici su razgovarali o aktualnoj tematici - korištenju Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Republici Hrvatskoj. Kohezijska politika EU je glavna investicijska politika u EU u razdoblju 2014.-2020. godine i doprinosi realizaciji ciljeva strategije Europa 2020. godine. Ona se financira kroz ESI fondove. Republika Hrvatska u razdoblju 2014.-2020. godine ima na raspolaganju preko 10 milijardi eura ukupno iz proračuna EU koje putem raznih projekata treba znati privući i kanalizirati u hrvatsko gospodarstvo. U medijima se često prezentiraju različiti podaci o tome koliko smo uspješni u korištenju EU fondova pa je rasprava na Okruglom stolu bila prilika da saznamo da je Republika Hrvatska u razdoblju 2007.-2013. godine iskoristila više od 90% ukupno dostupnih sredstava, dok je u tekućem razdoblju (2014.-2020.) ugovorila 40% alociranog iznosa, a plaćanja iznose 10%. Posljednji navedeni podaci odnose se na 31. ožujka 2018. godine, a korištenje sredstava iz tekućeg financijskog okvira bit će moguće do kraja 2023. godine te će konačni podaci biti poznati 2025. godine. Sudionici s regionalne i lokalne razine istakli su svoja iskustva u povlačenju sredstava EU fondova, prikazali statističke podatke o broju i vrijednosti realiziranih projekata, istakli poteškoće u procesu prijava i implementacije EU projekata, istakli pozitivne primjere EU projekata, te predložili preporuke za poboljšanje apsorpcije EU sredstava. Rasprava se vodila oko tematike: uspješnosti hrvatskih županija u povlačenju ESI fondova; alokaciji ESI fondova prema operativnim programima u Republici Hrvatskoj; decentralizacije korištenja EU fondova, mogućnosti svih hrvatskih županija da ravnopravno sudjeluju u EU natječajima s obzirom na indeks razvijenosti županija; projektu Slavonija-Baranja-Srijem; ITU mehanizmu u Gradu Puli; budućnosti regionalne politike, regionalnim projektima itd.

Provedena rasprava ukazala je na mnogobrojne koristi i mogućnosti korištenja ESI fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine, ali isto tako i na potrebu pojednostavljivanja administrativnih (prijavnih) obrazaca i procedura, te ubrzanja natječajnih postupaka.

Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

Popis obavijesti