NOVOSTI FET:

U srijedu,  21. ožujka 2018. godine, povodom Svjetskog dana vode, dr. sc. Desanka Sarvan održala je gostujuće predavanje pod nazivom „Efekti privatizacije upravljanja vodnim uslugama“. Predavanje je organizirano u sklopu projekta Zelena knjižnica, a u suorganizaciji Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Pred brojnim studentima  i širom javnosti, dr. sc. Desanka Sarvan je na vrlo zanimljiv način predstavila odabrane ključne teme povezane uz učinke privatizacije  upravljanja vodnim uslugama. U uvodnom dijelu predavanja ukazano je na osnovne značajke vode u prirodnom okolišu. Istaknuto je neravnomjerna raspodjela vodnih resursa na Zemlji u odnosu na broj stanovnika te sve  brže smanjivanje zaliha čiste pitke vode na globalno razini. Zanimljivo je istaknuti kako je R. Hrvatska na prvom mjestu po zalihama čiste pitke vode po stanovniku unutar članica Europske unije. Zatim je ukazano na uzroke i posljedice globalne krize vode na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće, i.e. klimatske promjene, trend rasta broja svjetskog stanovništva, globalna urbanizacija te implementacija politika novog javnog menadžmenta u upravljanju vodnim uslugama. Slijedio je osvrt na dvije mogućnosti privatizacije vode, i.e. zahvaćanje vode radi stavljanja na tržište u izvornom obliku ili u prerađenom obliku, u bocama ili drugoj ambalaži te privatizacija vodnih usluga. S obzirom na prvu mogućnost, rečeno je kako je u R. Hrvatskoj koncesijama na izvorima vode zahvaćeno manje od 0,1 % količina vode u odnosu na količine vode zahvaćene za potrebe javnih vodovoda. S obzirom na drugu mogućnost, predavačica je istakla kako je u R. Hrvatskoj Zakonom o vodama iz 2010. godine  isključena mogućnost davanja koncesija za obavljanje djelatnosti vodnih usluga. No, ukazala je na brojne primjere danih koncesija za obavljanje djelatnosti vodnih usluga privatnim poduzećima u različitim zemljama. Na globalnoj razini, 10 % isporučene vode za piće i sanitarne potrebe odvija se kroz privatna poduzeća. Istaknuti su primjeri SAD-a, Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Italije, Meksika, Argentine, Bolivije i drugih zemalja u kojima je privatizacija obavljanja djelatnosti vodnih usluga rezultirala većim društvenim troškovima od koristi. Temeljem analize dugoročnih učinaka privatizacije vodnih usluga, zaključeno je kako javni isporučitelji ostaju i nadalje kao najoptimalnija opcija. No, istaknuta je i nužnost racionalnijeg i odgovornijeg poslovanja javnih isporučitelja u obavljanju svojih zadataka.

Navedenu je temu  dr. sc. Desanka Sarvan vrlo detaljno obradila u monografiji „Ljudsko pravo na vodu“, izdavač Novi informator, Zagreb, 2016.

Izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac

Popis obavijesti