NOVOSTI FET:

U siječnju 2018. godine započeo je projekt ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories, odobren u okviru Standard+ poziva za financiranje iz Interreg V-A programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020. Na projektu je kao jedan od sedam partnera, uz nositelja Friuli Innovazione iz Udina, angažiran Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Cilj projekta ATLAS sadržan je u jačanju i razvoju tehnologija digitalnog kulturnog turizma u svrhu promocije destinacija prirodne i kulturne baštine, te omogućavanja uključenosti i pristupačnosti za sve zainteresirane dionike. Korištenjem novih tehnologija i inovativnih pristupa, poticat će se transnacionalna suradnja u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, stvarajući kreativni tržišni ekosustav čija integrirana ponuda učvršćuje održivost lokalnih ekonomija i nudi nove modele turističkog iskustva.

Riječ je o kapitalizaciji rezultata SMART INNO projekta na kojemu je ulogu partnera imao upravo Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta ATLAS planira se izrada i usavršavanje interaktivne digitalne mape regionalnih dionika kulturnog turizma, osmišljavanje metodologije i smjernica za strateško planiranje i upravljanje destinacijama prirodne i kulturne baštine, te kreiranje inovativnog virtualnog turističkog itinerera.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 964.933 EUR, od čega je Fakultetu namijenjeno 112.817 EUR.

Popis obavijesti