Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Obavijesti studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Dana 27. listopada 2021. godine s početkom u 13 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održala se obrana doktorske disertacije  "MOTIVATION FACTORS OF EMPLOYEESWORKING AT MULTINATIONAL COMPANIES" -  kandidata Antala Takács.

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Dana 26. listopada 2021. godine s početkom u 12 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održala se obrana doktorske disertacije  "UNIONS AND DECISIONISTIC-RESTRICTED INVOLVEMENT IN THE CSR DEBATE - An Explanation to a Cooperative Approach" -  kandidata Nataniela Zemla. 

Autor: Dominik Tomislav Vladić
Dana utorak, 26. listopada 2021. godine s početkom u 9 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održala se obrana doktorske disertacije  "FINANCIAL AND ECONOMIC CRISES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE – Crisis Management and their phenomenon of repetition/return" -  kandidata Sebastiana Zemla. 

Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 11. prosinca 2019. godine s početkom u 13.00 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "AFTERMATH OF THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS, CALL FOR MORE STABLE FINANCIAL SYSTEM AND THE ISLAMIC FINANCE SOLUTION"   kandidatkinje Ines Karagianni Ladašić. 

Autor: Ivica Petrinić
Obavještavaju se zainteresirani da će se u srijedu, 11. prosinca 2019. godine s početkom u 10 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "SOCIO-ECONOMIC IMPACT OF THE PHYSICAL AND/OR MENTAL DISABILITY ON MIGRATION – REPUBLIC OF AUSTRIA AND THE SUCCESSOR STATES AND TERRITORY OF THE FORMER YUGOSLAVIA" kandidata Zorana Dragičevića.

Dana 11. svibnja 2019. godine na Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt u Austriji održana je promocija za prvu generaciju doktoranada sveučilišnog poslijediplomskog međunarodnog doktorskog studija Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment. 

Autor: Šanel Gaberšček Despić
Obavještavaju se zainteresirani da će se u petak, 02. ožujka 2018. godine s početkom u 10 sati u novoj vijećnici Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" održati obrana doktorske disertacije  "TAX HARMONISATION IN THE EUROPEAN UNION – ANALYSIS OF THE OPPORTUNITY OF IMPROVING THE OVERALL TAX STRATEGY OF THE EUROPEAN UNION"   kandidata Martina Setnicke.  Više informacija o kandidatu: /_news/87387/Doctoral candidate Martin Setnick-1.pdf