MARKO TURK:
O djelatniku

Marko Turk, pred.

Zvanje: predavač

Lokacija:
47
Konzultacije:

Srijedom u 13.00h

E-mailom: svakim danom

Telefon:
052377047
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba :
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski