Opcije pristupačnosti Pristupačnost

KLIK Pula: Razmjena znanja, iskustva...

U okviru provedbe projekta KLIK Pula u srijedu, 20. listopada 2021. godine organizirana je stručna posjeta Sveučilištu u Sieni sa ciljom razmjene znanja, iskustva i vještina između visokoobrazovnih institucija. Posjeti su sudjelovali svi projekti partneri uključeni u implementaciju projekta. Predstavnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" bili su Dario Kukuljan, mag. educ. inf. et paed. i mr. sc. Loris Benassi, dok su ostali članovi projektnog tima i zainteresirani djelatnici Sveučilišta sudjelovali putem ZOOM-a.

U prvom dijelu programa prof. Luca Verzichelli, prorektor za međunarodne poslove, predstavio je Sveučilište u Sieni – jedno od najstarijih Sveučilišta na svijetu, nakon čega je uslijedilo predstavljanje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te projekta KLIK Pula. Projekt KLIK Pula (ESF) namijenjen je uspostavi centra KLIK Pula, izradi strateških dokumenata razvoja, opremanju praktikuma specijaliziranom opremom, razvoju inovacija, edukaciji nastavnika i mentora kod poslodavaca, izradi novih kurikuluma za obrazovanje učenika i obrazovanje odraslih, provedbi specijaliziranih programa usavršavanja u skladu s trendovima u turizmu i ugostiteljstvu, povezivanju centra sa sličnim centrima u okruženju te razvoja partnerstva obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora.

U nastavku programa uslijedila je prezentacija na temu "Research Activities of the Market, Entrepreneurship and Innovation Management Lab (MEIM LAB)", nakon čega je voditeljica Ureda za partnerstvo i projekte Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, dr. sc. Ivona Peternel predstavila aktivnosti Ureda te međunarodne projekte i partnerstva. 

Između Sveučilišta dogovorena je mogućnost potencijalne buduće suradnje po pitanju međunarodnih projekata te sudjelovanja na trenutnim projektnim aktivnostima.

Galerija fotografija dostupna je na: 

 

Popis obavijesti