Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Utjecaj umjetne inteligencije i novih digitalnih tehnologija na financijsko tržište

Naslov znanstvenog projekta na engleskom jeziku: The impact of artificial intelligence and new digital technologies on the financial market

 Znanstveno područje: Društvene znanosti

Znanstveno polje: Ekonomija

Znanstvena grana: Financije

Ključne riječi: Umjetna inteligencija, digitalna ekonomija, nove digitalne tehnologije, financijska tržišta, novi regulatorni okvir

 

Sažetak projekta:

Kao jedan od najznačajnijih trendova u suvremenoj ekonomiji može se izdvojiti pojam digitalne ekonomije. Pod tim terminom podrazumijevaju se svi oni ekonomski procesi i aktivnosti koji svoju bazu imaju u digitalnim tehnologijama. Digitalne tehnologije naočigled mijenjaju obrasce ponašanja svih tržišnih sudionika usmjeravajući ih u sasvim drugačije pravce financiranja poslovanja, upravljanja poslovnim procesima, mijenjajući investicijsku politiku, otvarajući sasvim nova digitalna tržišta, ali sa sobom donoseći i sasvim nove kategorije rizika.

Ovim projektom istražit će se dosadašnji utjecaj digitalizacije i blockchain tehnologije u financijama, ali će se poseban naglasak staviti na predvidljive i očekivane implementacije novih digitalnih dostignuća u području financija. Dominantna pojava u tom smislu je umjetna inteligencija koja otvara brojna područja primjene u financijskom sektoru, od automatiziranog trgovanja do analize podataka, olakšavajući donošenje odluka o investiranju i povećavajući učinkovitost takvih investicija. Kako je umjetna inteligencija još uvijek nedovoljno regulirana inovacija, očekivano se ukazuje potreba za utvrđivanjem i donošenjem smjernica radi formiranja regulatornog okvira. Takav regulatorni okvir mora uključivati sve sudionike financijskog tržišta, odnosno sagledati utjecaj umjetne inteligencije sa različitih aspekata.

Utjecaj umjetne inteligencije i novih digitalnih tehnologija u području financijskog sektora odražava se i na stupanj rizika. Pri tome se, osim poznatih kategorija rizika, vjerojatno otvaraju i nove kategorije rizika koje treba tek spoznati, poželjno pravno urediti, ali svakako uključiti u financijsku analizu. Jedna od takvih novih rizičnih kategorija je financijska inkluzivnost, odnosno mogućnost participiranja u sve širem spektru financijskih proizvoda i usluga koji se nude korisnicima, ali čija primjena podrazumijeva visoku razinu informatičke pismenosti. Rizik koji ovdje proizlazi je u nemogućnosti korištenja takvih razvijenih financijskih instrumenata.

 

Projektni tim:

  1. prof. dr. sc. Dean Učkar – voditelj znanstvenog projekta
  2. prof. dr. sc. Manuel Benazić
  3. prof. dr. sc. Marta Božina Beroš
  4. prof. dr. sc. Daniel Tomić
  5. prof. dr. sc. Dragan Benazić
  6. izv. prof. dr. sc. Saša Stjepanović
  7. Danijel Petrović, mag. oec.

Trajanje znanstvenog projekta: 30.10.2023. – 30.10.2026. godine

Odobrenje projekta: Odluka o prihvaćanju znanstvenog projekta Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – „Utjecaj umjetne inteligencije i novih digitalnih tehnologija na financijsko tržište (The Impact of Artificial Intelligence and New Digital Technologies on the Financial Market)“ na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Klasa: 029-03/23-07/95, Urbroj: 143-06-23-1 od 30. listopada 2023. godine.