Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Tržište rada i kreiranje politika temeljenih na dokazima

O projektu

U današnjem globalnom i iznimno dinamičnom okruženju, tržište rada je centralno mjesto s kompleksnim isprepletenim međusobnim vezama između velikog broja dionika. Uz visoku razinu kompleksnosti funkcioniranja tržišta rada te neizvjesnosti, analiza tržišta rada i kreiranje politika temeljenih na konkretnim dokazima i znanstvenim činjenicama od krucijalne je važnosti i ključno za različite dionike, uključujući kreatore politika, poduzeća, tražitelje posla i obrazovne institucije. Tradicionalni odnosi se transformiraju i uzorci funkcioniranja tradicionalnog tržišta rada nestaju. Analiziranje trendova na tržištu rada temelji se na podacima koji nam pomažu u razumijevanju dinamike tržišta rada. Navedeno omogućuje dionicima prilagodbu, planiranje i donošenje informiranih odluka koje doprinose gospodarskom rastu, razvoju radne snage i kolektivnom te individualnom blagostanju.  Analiza pruža dragocjen uvid u trenutno stanje na tržištu rada, nove prilike i dinamiku tržišta rada koje se kontinuirano mijenja. 

Uz podatkovnu analizu, radovi će se fokusirati na značajne probleme globalnog tržišta rada, uz poseban fokus na hrvatsko tržište rada, kao što su nesrazmjer ponude rada i potražnje za radom, odljev mozgova, utjecaj migracija na tržište rada, uloga umjetne inteligencije na promjene u strukturi tržišta rada, demografske promjene i njihov utjecaj po tržište rada, regionalni dispariteti, problemi obrazovnog sustava u kontekstu pripreme za tržište rada, ali i procjena efikasnosti suradnje među dionicima tržišta rada (kolektivno pregovaranje, sindikalizam),… Uvidi u dostupnu statistiku tržišta rada poslužit će kao temelj za predlaganje učinkovitih politika tržišta rada.

Ovaj znanstveni projekt kao opći cilj ima stvoriti prijedloge za kreiranje javne politike temeljene na dokazima, znanstvenim činjenicama, podacima kako bi rezultati tih istih politika bili konkretno ciljani i mjerljivi te kako bi ispunili svrhu društvene jednakosti i stvaranja održivog ekonomskog rasta. S obzirom na kompleksnost teme, kroz projekt će se projektni tim voditi multidisciplinarnošću te korištenjem raznih metodologija kako bi se obradio širok dijapazon tema iz domene funkcioniranja tržišta rada i javnih politika koje utječu na isto. Integriranjem različitih pristupa i tema stvorit će se sveobuhvatno razumijevanje kompleksne dinamike tržišta rada.

Projekt „Tržište rada i kreiranje politika temeljenih na dokazima“ nastoji premostiti jaz između znanstvenih istraživanja i politika iz čega potencijalno proizlaze inovativna politička rješenja što upućuje na doprinos ovoga projekta. Analiziranjem empirijskih dokaza uz procjenu učinkovitosti međunarodnih i nacionalnih politika, ovaj projekt ima za cilj olakšati razvoj politika tržišta rada utemeljenih na dokazima koje pospješuju gospodarski rast, promiču socijalnu uključenost i poboljšavaju opću dobrobit građana.

Rezultati istraživanja doprinijet će boljem razumijevanju funkcioniranja tržišta rada, odnosa među dionicima, ali i politika koje neposredno utječu na sve dionike uključene u tržište rada. Rezultati istraživanja kreirani su na način da doprinesu ne samo javnosti i kreatorima javne politike kao primarnim korisnicima projekta već i instituciji u kontekstu veće vidljivosti i popularizacije znanstvenih istraživanja.

Trajanje projekta:

1.11.2023.-30.9.2026.

Članovi projekta:

  1. izv. prof. dr .sc. Sanja Blažević Burić – voditeljica projekta
  2. izv. prof. dr. sc. Sabina Lacmanović
  3. izv. prof. dr. sc. Lela Tijanić
  4. prof. dr. sc. Daniel Tomić
  5. dr. sc. Roberta Kontošić Pamić, poslijedoktorandica
  6. dr. sc. Tea Hasić, predavač

Aktivnosti

 

Objavljeni radovi

  1. Lacmanović, S. "The Analysis of Biases and its Effects in AI-Supported Human Resources Decision Making". 103rd International Scientific Conference on Economic and Social Development "Digital Enterprises in the Context of the UN Sustainable Development Goals", Varaždin, 21-22 November 2023. (poveznica na rad)
  2. Tomić, D., Ilieva, V., Vučetić, Š. "Preferencije prema luksuznim dobrima; analiza socioekonomskih čimbenika". Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Vol. 2., 2023., str. 35.-60. (poveznica na rad)
  3. Blažević Burić, S., Ikić, F. "Čimbenici, utjecaji i posljedice demografskih šokova". Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Vol. 2., 2023., str. 289.-311. (poveznica na rad)
  4. Iveković, B., Tomić, D., Stjepanović, S. "Procjena koncentracije bankarskog sektora; primjer Republike Hrvatske". Zbornik studentskih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Vol. 2., 2023., str. 443.-460. (poveznica na rad)

Kontakt (informacije o projektu i upiti):

izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić, sanja.blazevic.buric@unipu.hr