Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Krizna stanja u turizmu - Uloge dionika i strategije oporavka

Voditeljica znanstvenog projekta i članovi projektnog tima

 1. Jasmina Gržinić, prof. dr. sc., voditeljica projektnog tima

Katedra za turizam (FET):

 1. izv. prof. dr.sc. Aljoša Vitasović
 2. izv. prof. dr.sc. Mauro Dujmović
 3. izv. prof. dr.sc. Tamara Floričić
 4. izv. prof. dr.sc. Iva Slivar
 5. izv. prof. dr.sc. Nikola Vojnović
 6. dr. sc. Branko Bogunović
 7. mr. sc. Sanja Dolenec

Vanjski članovi:

 1. dr. sc. Zdravko Šergo, zn. savjetnik (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč)
 2. Mirela Sučić Čevra, dr. sc. (Tumlare Corporation Croatia, d.o.o.)

Znanstveno područje:

 • Društvene znanosti

Znanstveno polje:

 • Ekonomija

Znanstvena grana:

 • Trgovina i turizam

 

Sažetak

Intenzivni rast turizma u posljednjih nekoliko godina ima za posljedicu brojne vanjske učinke, s regionalnog i šireg konteksta promatranja utjecaja. Sistematizacija utjecaja turizma, kroz multidisciplinarno istraživanje i razne turističke studije i sadržaje, okosnica su ovog znanstvenog projekta. Budući da sektor turizma, posebno međunarodni, ima veliki utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, globalni rizici imaju dugoročne posljedice na nacionalnu ekonomiju. Istraživanjem se planiraju tematski objediniti refleksi i interakcije turističkih utjecaja prilikom pojave krize koje su sve učestalije na globalnoj razini i međunarodnom turizmu. Postoje brojna istraživanja utjecaja na turizam s aspekta klimatskih promjena, terorizma i sigurnosti, a u novije vrijeme utjecaja pandemije (Gössling et al., 2021.; Yeh, 2020., Niewiadomski, 2020.). Svjetska turistička organizacija (UNWTO) predložila je strategije oporavka u slučaju kriznih situacija, ne uzimajući u razmatranje specifičnosti zemalja. Pojedini istraživači su te propuste ublažili istraživačkim empirijskim procjenama utjecaje u vremenima kriza korištenjem kointegracijskih testova (Pesaran et al. 2001, Shin, et al., 2014, Arellano i Bond, 1991; Arellano i Bover, 1995, Granger, 1969). I dalje se UNWTO procjene mogu koristiti kao baza u težnji za održivim razvojem destinacija nakon pojave kriza zbog rizika od pojave konflikata među dionicima destinacija (Collins-Kreiner i Ram, 2020., Curcija et al.2019).

Predstavnici poslovnih subjekata u hrvatskom turizmu prepoznati su kao mala i srednja poduzeća ali i kompleksne organizacije u vidu složenih turističkih tvrtki. Stoga se općenito pretpostavlja da u krizno i postkrizno vrijeme postoji neravnoteža interesa dionika te je veličina krize u vezi sa intenzitetom sukoba dionika destinacija.

Opći cilj projektnog prijedloga je istražiti utjecaj rizika na turistički sektor u Republici Hrvatskoj. Svrha istraživanja je istražiti načine i predložiti modele oporavka s ciljem održivog razvoja destinacija i minimiziranja različitosti interesa dionika u turizmu tijekom faze oporavka. Mogući prijepori mogu nastati zbog karakteristika turističkih poslovnih subjekata, neravnoteže moći između dionika, geografskih karakteristika zemalja. Pomoćni cilj je istražiti utjecaj nepovoljnih događaja na turističke gospodarske subjekte i turizam Republike Hrvatske. Nadalje, u kontekstu multiplikativnih učinaka na gospodarstvo testirati spremnost dionika za poduzimanje aktivnosti za razvoj i održivi oporavak. Posljednji cilj je razviti i testirati modele održivog oporavka u turističkim destinacijama s ciljem transfera u turističku praksu. Analizom će se uključiti mikroekonomski aspekt nesigurnosti kod dolazaka turista s procjenom učinaka na gospodarstvo i analiza poslovnog sektora turizma kroz financijske inpute i poslovne aktivnosti radi minimiziranja negativnih eksternalija. Dionici koji će biti uzeti u uzorak su ugostiteljski objekti, turoperatori i turističke agencije, udruge obiteljskog smještaja, više razina javne vlasti. Doprinos istraživanja je ispitati učinke rizika kako bi se predložile smjernice za održivi oporavak sektora usluga i turizma. Potrebu za ovim istraživanjem potkrepljuje i činjenica da su zbog odlazeće pandemije nastupili veliki gubici te su turistički subjekti postali ranjivi. Rezultati istraživanja bi trebali pomoći u razumijevanju odnosa dinamike turističke potražnje i multiplikativnih učinaka u kontekstu izbijanja kriza i nesigurnih događaja. Istraživačima će pomoći u osmišljavanju strategija i politika za postupanje nakon krize, te dionicima prebroditi istu. Ključne riječi: Krize, hratski turizam, utjecaji, dionici, održivi modeli

Trajanje projekta – 3 godine (2023-2025).

Projekt odobren do 29.03.2025.

 

Objavljeni radovi u časopisima/izlaganja na skupovima (2023):

 1. Gržinić, J., Šergo, Z. (2023), „Security Challenges in Croatian Tourism – New Perspectives for Stakeholders“, Security Horizons, International scientific conference The strategic and Security concept for the countries of Southeast Europe, 27-29.09., Struga, North Macedonia, p. 105-117, ISSN 2671-3624 (javno izlaganje, objavljen rad).
 2. Gržinić, J. (2023), „CROATIAN ENVIRONMENTAL TOURISM POLICY – Success factors and risks in the Mediterranean, ICOBAS 2023, 29-30.03., Abstract Book. https://www.globalcenter.info/icobas (javno izlaganje, objava sažetka).
 3. Šergo, Z., Gržinić, J., Zanini Gavranić, T. (2023),
  DOES THE HOUSE SLAVE EFFECT DEPRESS INTERNATIONAL TOURISM TRAVELLING?// Ekonomska misao i praksa : časopis Sveučilišta u Dubrovniku, 32(1), 37-59. (Wos, objavljen rad).
 4. Šergo, Z., Gržinić, J., Sučić Čevra, M. (2023), „Charting the course: Total factor productivity trends in Croatia Post-pre-bankruptcy act“, LeXonomica, No. 2, December (Wos).
 5. Floričić, T., & Jurica, K. (2023). Wine Hotels—Intangible Heritage, Storytelling and Co-Creation in Specific Tourism Offer. Heritage, 6(3), 2990-3004.
 6. Floričić, T., Šker, I., & Benassi, H. M. (2023). Enhancing Digital Promotion of Cultural Attractions: Assessing Websites, Online Marketing Tools and Smart Technologies. Business Systems Research: International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy14(1), 72-92. (WOS i SCOPUS)
 7. Bogunović, B. i Vitasović, A., (2023). The issues arising from tourism monoculture: the case of Istria County, Croatia, International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30. studenog - 01. prosinca, Zagreb (u postupku objave)
 8. Dujmović, M. i Vitasović, A (2023).  Music festivals and tourism in the Istrian County. 3. International Conference on Tourism (ICOT2023), Innovative Sustainable Practices in Travel and Tourism: Recovery and Resilience, 21.-24. lipnja. Nicosia (u postupku objave)
 9. Vitasović, A., Dujmović, M. i Bogunović, B. (2023). Tourist experience and perception of experiences in tourism, International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30. studenog - 01. prosinca, Zagreb  (u postupku objave)
 10. Vojnović, N. (2023) Hrvatski turizam u jugoslavenskoj krizi 1981.- 1990., 6. Međunarodni znanstveni skup “Socijalizam na klupi: krize i reforme, 28.–30. rujna, Pula
 11. Vojnović, N. (2023). Czech Tourists in Croatia: Spatial Characteristics in the COVID-19 and the Post COVID-19 Period, International Academic Conference: Transport, Logistics, Tourism and Sport Science (TLTS), 27. listopada, Prag
 12. Vojnović, N. (2023): Pješačke staze Istarske županije u funkciji razvoja sporog turizma, 8. hrvatski geografski kongres, 4. - 6. listopada, Malinska

Objavljene knjige

Urednička knjiga | priručnik. (2023)
 • Michalková, A, Gržinić, J. et al. (2023), Economic of Tourism. Regional aspects, University of Bratislava, Slovakia, Scientific handbook, ISBN 978-80-7556-121-3, online edition, https://of.euba.sk/en/science-and-research/publishing-activities/publications
Gostujuća predavanja
 1. Gržinić, Jasmina, SITCON 2023 Managing the future by learning from the past- contemporary trends in Tourism and hospitality, International scientific conference, Beograd, Srbija, 19.10.2023., (pozvano predavanje).
Obavljene recenzije
 1. Znanstveni članci (međunarodne konferencije)
 2. Znanstveni Wos časopisi (Sustainability, Land i dr.)
Planirane aktivnosti
 1. Šergo, Z., Gržinić, J. (2024), Approaches in Tourism modelling II, Scientific book, Eliva press.

 2. Dolenec, S. (2024). State of art: Kulturne rute

 3. Molnar, N., Slivar, I. i Stankov. U. (2024) "Kreativnost u turizmu - odgovor na krizna stanja"

 4. Slivar, I., Floričić. T. i Carmer, A. (2024) "The private dining restaurant model in post Covid-19 era: The opinions of tourism experts"

 5. Vojnović, N. (2024). Memorijalni turizam i utjecaji na destinacije s baštinom Domovinskog rata u Hrvatskoj.

 6. Vojnović, N. i Gržinić, J. (2024). Turizam i transformacije - Odgovori na krizna stanja, Znanstvena monografija, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Dr.Mijo Mirković”, Pula, 2024.

Suradnje/partneri

Institute of agriculture and tourism Poreč, Kuoni Tumlare Zg, Singidinum University, Balkan economic forum (BEF), Lviv Polytechnic National University, Općina Mošćenička Draga.

Medijske objave

https://novine.novilist.hr/uspjeh-hrvatskog-turizma/69