Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Krizna stanja u turizmu - Uloge dionika i strategije oporavka

Voditeljica znanstvenog projekta i članovi projektnog tima

 1. Jasmina Gržinić, prof.dr.sc., voditeljica projektnog tima

Katedra za turizam (FET):

 1. izv.prof.dr.sc. Aljoša Vitasović
 2. izv.prof.dr.sc. Mauro Dujmović
 3. izv.prof.dr.sc. Tamara Floričić
 4. izv.prof.dr.sc. Iva Slivar
 5. izv.prof.dr.sc. Nikola Vojnović
 6. dr.sc. Branko Bogunović
 7. mr.sc. Sanja Dolenec

Vanjski članovi:

 1. dr.sc. Zdravko Šergo, zn. savjetnik (Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč)
 2. Mirela Sučić Čevra, dr.sc. (Tumlare Corporation Croatia, d.o.o.)

Znanstveno područje:

 • Društvene znanosti

Znanstveno polje:

 • Ekonomija

Znanstvena grana:

 • Trgovina i turizam

 

Sažetak

Intenzivni rast turizma u posljednjih nekoliko godina ima za posljedicu brojne vanjske učinke, s regionalnog i šireg konteksta promatranja utjecaja. Sistematizacija utjecaja turizma, kroz multidisciplinarno istraživanje i razne turističke studije i sadržaje, okosnica su ovog znanstvenog projekta. Budući da sektor turizma, posebno međunarodni, ima veliki utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, globalni rizici imaju dugoročne posljedice na nacionalnu ekonomiju. Istraživanjem se planiraju tematski objediniti refleksi i interakcije turističkih utjecaja prilikom pojave krize koje su sve učestalije na globalnoj razini i međunarodnom turizmu. Postoje brojna istraživanja utjecaja na turizam s aspekta klimatskih promjena, terorizma i sigurnosti, a u novije vrijeme utjecaja pandemije (Gössling et al., 2021.; Yeh, 2020., Niewiadomski, 2020.). Svjetska turistička organizacija (UNWTO) predložila je strategije oporavka u slučaju kriznih situacija, ne uzimajući u razmatranje specifičnosti zemalja. Pojedini istraživači su te propuste ublažili istraživačkim empirijskim procjenama utjecaje u vremenima kriza korištenjem kointegracijskih testova (Pesaran et al. 2001, Shin, et al., 2014, Arellano i Bond, 1991; Arellano i Bover, 1995, Granger, 1969). I dalje se UNWTO procjene mogu koristiti kao baza u težnji za održivim razvojem destinacija nakon pojave kriza zbog rizika od pojave konflikata među dionicima destinacija (Collins-Kreiner i Ram, 2020., Curcija et al.2019).

Predstavnici poslovnih subjekata u hrvatskom turizmu prepoznati su kao mala i srednja poduzeća ali i kompleksne organizacije u vidu složenih turističkih tvrtki. Stoga se općenito pretpostavlja da u krizno i postkrizno vrijeme postoji neravnoteža interesa dionika te je veličina krize u vezi sa intenzitetom sukoba dionika destinacija.

Opći cilj projektnog prijedloga je istražiti utjecaj rizika na turistički sektor u Republici Hrvatskoj. Svrha istraživanja je istražiti načine i predložiti modele oporavka s ciljem održivog razvoja destinacija i minimiziranja različitosti interesa dionika u turizmu tijekom faze oporavka. Mogući prijepori mogu nastati zbog karakteristika turističkih poslovnih subjekata, neravnoteže moći između dionika, geografskih karakteristika zemalja. Pomoćni cilj je istražiti utjecaj nepovoljnih događaja na turističke gospodarske subjekte i turizam Republike Hrvatske. Nadalje, u kontekstu multiplikativnih učinaka na gospodarstvo testirati spremnost dionika za poduzimanje aktivnosti za razvoj i održivi oporavak. Posljednji cilj je razviti i testirati modele održivog oporavka u turističkim destinacijama s ciljem transfera u turističku praksu. Analizom će se uključiti mikroekonomski aspekt nesigurnosti kod dolazaka turista s procjenom učinaka na gospodarstvo i analiza poslovnog sektora turizma kroz financijske inpute i poslovne aktivnosti radi minimiziranja negativnih eksternalija. Dionici koji će biti uzeti u uzorak su ugostiteljski objekti, turoperatori i turističke agencije, udruge obiteljskog smještaja, više razina javne vlasti. Doprinos istraživanja je ispitati učinke rizika kako bi se predložile smjernice za održivi oporavak sektora usluga i turizma. Potrebu za ovim istraživanjem potkrepljuje i činjenica da su zbog odlazeće pandemije nastupili veliki gubici te su turistički subjekti postali ranjivi. Rezultati istraživanja bi trebali pomoći u razumijevanju odnosa dinamike turističke potražnje i multiplikativnih učinaka u kontekstu izbijanja kriza i nesigurnih događaja. Istraživačima će pomoći u osmišljavanju strategija i politika za postupanje nakon krize, te dionicima prebroditi istu. Ključne riječi: Krize, hratski turizam, utjecaji, dionici, održivi modeli

Trajanje projekta – 3 godine (2023-2025).

Projekt odobren 29.03.2025.