Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Prof. dr. sc. Ines Kersan-Škabić

Ines Kersan-Škabić rođena je 1972. godine u Puli. Diplomirala je na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta u Rijeci 1995. godine, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine.  Doktorsku disertaciju “Utjecaj integracijskih procesa u Europi na konkurentnost hrvatskog izvoza” obranila je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U rujnu 1995. godine zaposlila se kao znanstvena novakinja-asistentica na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta u Rijeci. Tijekom 19 godina rada sudjelovala je u izvođenju, razvoju i unapređenju nastave na brojnim predmetima Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju. Tijekom tog razdoblja istraživač je na više projekta koje podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,  a u razdoblju 2007.-2013. voditeljica projekta „Konkurentnost SME- formiranje klastera u hrvatskom gospodarstvu“ te od 2013.godine akademski koordinator Jean Monnet modula „The EU's Programmes and Funds“.

Godine 2003. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice- docentice, 2006. u zvanje više znanstvene suradnice - izvanredne profesorice i 2011. u zvanje znanstvene savjetnice - redovite profesorice.  Sva su zvanja ostvarena u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija.

Danas je nositeljica predmeta iz grane međunarodna ekonomija na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Suvoditeljica je specijalističkog poslijediplomskog studija «Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj».

Od 2005.-2007. bila je prodekanica za nastavu Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, a od 2007.- 2009. godine zamjenica pročelnice Odjela za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković. Od 2004. godine voditeljica je Katedre za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju, a sudjelovala je i sudjeluje u radu raznih odbora pri Sveučilištu/Fakultetu.

U tijeku dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog rada objavila je 1 autorsku knjigu, 2 uredničke knjige i 50 znanstvenih radova (samostalnih i u koautorstvu) te aktivno sudjelovala na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Recenzent je znanstvenih projekata, sveučilišnih udžbenika te radova publiciranih u domaćim i inozemnim časopisima, kao i radova prezentiranih na međunarodnim konferencijama.

Više puta se usavršavala u zemlji i inozemstvu. Članica je hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA-e) i Savjeta za europske integracije Županije istarske.

Područja interesa: vanjska trgovina, integracijski procesi, izravna inozemna ulaganja, konkurentnost, politika tečaja, klasteri.

Popis objavljenih radova: bib.irb.hr/lista-radova.