Opcije pristupačnosti Pristupačnost

O časopisu

Ciljevi i znanstvena područja

RIC je posvećen promociji i distribuciji važnog znanstvenog rada svim razinama: akademicima/ znanstvenicima, nositeljima političkih odluka, ekonomskim profesionalcima i ostalim vodećim intelektualcima koji proučavaju inovacije i kompetitivnost na mikro i makroekonomskoj razini.

Časopis objavljuje teorijska i empirijska istraživanja s naglaskom na teme iz područja međunarodne trgovine, faktorskih uvjeta, čimbenika potražnje, strategija poduzeća, strukture poduzeća, tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, kapaciteta istraživanja i razvoja, prihvata novih tehnologija, menadžerskih i organizacijskih čimbenika, modela i procesa inovacija, zakonske regulative vezane uz inovacije, inovacijskih mreža, tehnoloških promjena, inovacija u marketingu, klastera i umrežavanja, te ostalih tema koje pripadaju području ekonomskih inovacija.

  • Kao interdisciplinarni časopis, pri proučavanju inovacija i kompetitivnosti, RIC nije vezan ni uz jednu teorijsku struju, akademsku disciplinu ili područje istraživanja u ekonomskoj znanosti.
  • U izdanjima časopisa nastojat će se pružiti precizan i pristupačan pregled najznačajnijih tehnoloških i socioekonomskih čimbenika koji pokreću industriju informacijske tehnologija.

Slijedom programa, časopis RIC pružat će uvide i objašnjenja što se događa u utrci za prednost u globalnim inovacijama, razloge ekonomskog pada najrazvijenijih ekonomija 21. stoljeća, promjene i dinamiku inovacija i inovacijskih politika na globalnoj razini, te preduvjete razvoja inovacijskih i komparativnih prednosti s ciljem prevladavanja barijera u inovacijskom procesu.

Otvoreni pristup

Članci su dostupni širokoj publici na mrežnim stranicama Review of Innovation and Competitiveness.

Digitalna inačica časopisa objavljena na mrežnim stranicama je javno dostupna (engl. open access), nema naknade za upotrebu, ni pretplate. Sadržaj je dostupan bez naplate. Korisnici smiju čitati, preuzimati, printati, pretraživati sadržaj ili postavljati linkove na radove iz časopisa bez traženja dopuštenja izdavača i autora, dok god se pravilno referiraju na izvor.

Pretplata

Godišnja pretplata za tiskanu inačicu je 200 HRK.

Financiranje

Časopis se objavljuje uz financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Naknade autorima

Autorima se ne naplaćuje naknada za prijavu/ objavu rada.

Autorska prava

Autorska prava omogućuju zaštitu originalnog materijala. Pri objavi, časopis koristi Creative Commons licencu: atribucija CC BY.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Others can distribute, remix, tweak, and build upon this work, even commercially, as long as they credit the original creation.

Na taj su način publicirani radovi zaštićeni, jer licenca omogućava korisnicima čitanje, preuzimanje, distribuiranje, te nadograđivanje na sadržaj, isključivo uz uvjet da se referiraju na izvorno djelo.

Pretplatnicima je dopušteno reproducirati dijelove članka, ali samo uz odgovarajuću referencu (citat) na članak / časopis. Ostali oblici preprodaje, izvedenog rada, objavljivanja ili kompilacije, kao i prijevodi, nisu dopušteni bez odobrenja autora i izdavača.

Autori smiju koristiti svoje objavljene članke u RIC-u za osobnu promociju u akademskom društvu (kao što je prijenos rada na akademske profesionalne i društvene mreže ili službene baze podataka). Ako autori žele replicirati dijelove svog rada objavljenog u RIC-u, moraju navesti odgovarajuću referencu.

Etika u objavljivanju

Recenzijski proces u znanstvenom izdavaštvu temelj je održive i kvalitetne akademske zajednice. Odražava kvalitetu radova i znanje njihovih autora. Članci objavljeni u časopisu podržavaju i utjelovljuju znanstvenu metodologiju. Dakle, važno je prihvatiti i poštivati standarde očekivane etike u izdavaštvu. Podneseni rad mora biti originalan autorov rad.

Obveze autora: originalnost dostavljenog članka; autorstvo poslanog članka; navođenje korištenih izvora; izbjegavanje otkrivanja osobnih i osjetljivih podataka, kao i sukoba interesa (uključujući sve financijske, osobne ili druge odnose koji bi mogli neprimjereno utjecati ili mogu negativno utjecati na druge osobe ili organizacije); izbjegavati temeljne pogreške u radovima; izbjegavati višestruke/ istodobne prijave radova i publikacije; poštivati ​​standarde znanstvenog rada.

Dostavljeni rad ne smije biti prethodno objavljen (osim u obliku sažetka rada prezentiranog na konferenciji), te ne smije biti predan za objavu drugim izdavačima. Također, dostava rada mora biti odobrena od strane svih autora (ako postoji više od jednog autora). Ako je članak prihvaćen, neće se objavljivati ​​nigdje drugdje u istom obliku na bilo kojem jeziku bez suglasnosti nositelja autorskih prava. Slanjem članka autor prihvaća sve navedene uvjete.

Dužnosti recenzenata: doprinijeti uredničkoj odluci; provjeriti originalnost rada; provjeriti kvalitetu rada; podnijeti kvalitetne i korisne komentare za autore; biti objektivni; čuvati povjerljivost podataka; izbjegavati sukob interesa.

Dužnosti urednika: donošenje pravedne odluke o objavi rada; dodjeljivanje recenzenata; promptno obavještavanje autora o mišljenju recenzenta; konačna prilagodba pri objavi članka, ali ne više od 10% članka; održavati povjerljivost.

Recenzijski postupak

Za potrebe recenzijskog postupka, koristi se dvostruko slijepa recenzija. To znači da su identiteti autora skriveni recenzentima i obrnuto.

Zbog toga, autori moraju razlikovati Predložak za slanje rada i Predložak za finalnu verziju rada. Predložak za slanje rada treba predati bez upisanih imena i osobnih podataka autora (predložak pratećeg pisma treba popuniti osobnim podacima). Rad prilagođen Predlošku za finalnu verziju rada dostavlja se nakon što je uredništvo obavijestilo autora o prihvaćanju članka za objavu.

Detaljniji opis recenzijskog postupka dostupan je na: About the Journal.