IRINA BASARA:
O vanjskom suradniku

Irina Basara, mag. oec.

Katedra/služba :
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Nastava

sveučilišni preddiplomski