IGOR ŠKORIĆ:
O vanjskom suradniku

mr. sc. Igor Škorić, v. pred.

Zvanje: viši predavač

Katedra/služba :
Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"

Nastava

sveučilišni dodiplomski

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski