Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Guest Professor Joanna Radowicz...

Knowing the rules of negotiating in the modern free market economy is one of the most important and particularly desirable skills. Thanks to the knowledge of the negotiation strategies and techniques, we can gain a lot, and most importantly - negotiations can be learned. In virtue of that cognition, Dr. Joanna Radowicz (from the Faculty of Management and Computer Modelling, Kielce University of Technology in Poland) held three lectures about the Art of Negotiations. 

Alongside with the Stages of Negotiations, Strategies in Negotiations and Techniques in Negotiations, Prof. Radowicz provided FET’s students and Erasmus+ students with many information about the importance of negotiations in the free market world and democratic countries.

Check our photo gallery from the lecture!

Additional information about our guest lecturer can be found below: 

  • 2001 - 2010 Assistant at Jan Kochanowski University in Kielce 
  • 2010 - 2013 Assistant Professor at Jan Kochanowski University in Kielce 
  • From 2013 Assistant Professor at Kielce University of Technology
  • From 2014 Erasmus+ Coordinator at Faculty of Management and Computer Modelling, Kielce University of Technology

EDUCATION

  • 2001 - master of political science at Jagiellonian University in Krakow
  • 2010 - doctor of political science at Polish Academy of Science in Warsaw
  • 2012 - postgraduates studies – sociology at Collegium Civitas in Warsaw

SCIENTIFIC INTERESTS 

  • Separatist tendencies in Scotland, multiculturalism, Scottish identity, devolution in UK, Negotations, Interpersonal Communication.

MAIN PUBLICATIONS

1. Proces dewolucji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej, (The devolution process in the United Kingdom) in: Problemy rozwoju federalizmu we współczesnym świecie, ed.   J. Jaskiernia,,  Kielce 2009
2. Ochrona wolności i praw jednostki w zjednoczonym królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Protection of Freedom and Rights of the Individual in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), in: Ochrona praw człowieka na świecie, ed.   J. Jaskiernia,, Kielce 2008
3. Equal Rights for Women: Nordic Solutions, Miscellanea Oeconomicae 2, 2014.
4. Szkocja wobec Brexitu: próba analizy (Scotland versus Brexit: the Analysis), in:  Miscellanea Oeconomicea 2, 2017
5. Główne założenia rozwoju Unii Europejskiej po 2013 roku, (Main Assumptions of the development of the European Union after 2013), in:  Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki, Kielce 2016.
6. Separatyzmy w Europie na przykładzie Katalonii i Szkocji (Separatisms in Europe: the Catalan and Scottish example) in: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Świat-polska-region świętokrzyski, Kielce 2014
8. Razem czy osobno? Tendencje separatystyczne w szkocji (Together or separately? Scottish independence tendencies), Politeja, 2014/1
9. Fundusze unijne jako instrument polityki rozwoju regionalnego polski in zarządzanie i gospodarka (EU Funds as an Instrument of Regional Development of Polish Policy in Management and Economy) in: Wybrane zagadnienia i procesy. Procesy zarządzania w wybranych sferach aktywności gospodarczej, Kielce 2016
10. Rola kobiety przywódcy w sytuacji kryzysowej: Nicola Sturgeon–Pierwsza Minister Szkocji, (The role of the woman – leader in a crisis: Nicola sturgeon-First Minister of Scotland)  in:  Miscellanea Oeconomicea 2,2018
11. Społeczeństwo Wielkiej Brytanii: sukces czy porażka idei wielokulturowości?,  (Society of Great Britain: the success or failure of the idea of multiculturalism ?),in:  Miscellanea Oeconomicea 2
 

News list