Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Održan prvi sastanak partnera u...

Sveučilište Jurja Dobrile partner je projekta Adripromtour čiji je cilj valorizirati bogatu prirodnu i kulturnu baštinu kroz razvoj održivih tematskih kulturnih ruta na talijanskom i hrvatskom području, kako bi se doprinijelo boljoj raspodjeli turističkih tokova te riješilo pitanje sezonalnosti turizma. Kroz provedbu kampanja za podizanje svijesti, razvoj inovativnih i održivih oblika turizma te tehnoloških alata za unaprjeđenje iskustva krajnjih korisnika, projekt će potaknuti donositelje politika, dionike i turiste na aktivno sudjelovanje u kulturnom životu lokalnih zajednica. Razdoblje trajanja projekta predviđeno je od 01.06.2022-30.06.2023., a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković” je jedan od 8 partnera Adripromtour projekta.

Adripromtour ujedno je i nastavak uspješno provedenog projekta Atlas koji je također bio realiziran u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014.-2020..  Isti se oslanja na već postignute rezultate koji će se nadalje promovirati na području Južne Istre  te je obogatiti novim turističkim sadržajima koji afirmiraju inovativne turističke proizvode i tehnologiju.

Partneri su dana 21.11.2022. i 22.11.2022. održali svoju prvu video konferenciju preko zoom platforme kako bi definirali projektne aktivnosti te iznijeli svoje ideje o načinima  kojima svaki od njih može doprinjeti promotivnim aktivnostima širenju svijesti o turističkim potencijalima prirodne i kulturne baštine, kao i implementaciji inovativnih i održivih tematsko kulturnih ruta s ciljem ravnomjernog teritorijalnog razvoja.

Voditeljica projektnog tima pri Sveučilištu je doc.dr.sc. Tamara Floričić, dok su članovi tima, magistri ekonomije Antonio Kirac i Dajana Kaić, bivši studenti Fakulteta ekonomije i turizma “Dr Mijo Mirković” smjera Turizam i razvoj, a svojim su angažmanom na ovom projektu nastavili svoj razvojni put na Sveučilištu doprinoseći održivom razvoju turizma na području Južne Istre.

Popis obavijesti