Sveučilište u Padovi raspisuje MSCA...

Sveučilište u Padovi (Italija) poziva istraživače da se prijave na natječaj za Marie Sklodowska-Curie aktivnosti. Najbolji kandidati imat će priliku sudjelovati na „MSCA MaRaThoN - Master your Research and Training Needs“, trening programu za pisanje uspješnih projektnih prijava za naredne pozive. Tom će prilikom imati podršku međunarodnog ureda za istraživanje pri sveučilištu. Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, trening će se u cijelosti održati „online“ kroz kombinaciju snimljenih tematskih videa, radionica o pisanju i obveznim „live stream“ predavanjima. Rok za prijave je 21. travnja do 13 sati. 

Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Popis obavijesti