EMINA LEHKEC:

UNWTO Affiliate Member


O djelatniku

Emina Lehkec

Funkcija: Stručni suradnik za međunarodnu suradnju i mobilnost /Expert Associate for International Cooperation and Mobility

Lokacija:
Rektorat, ured br. 16 /Rectorate building, Office no. 16
Telefon:
(+385) 052 377-088
Telefon kućni:
288
URL službenih stranica na Webu:
Katedra/služba:
Ured za partnerstvo i projekte