Šifra: 23682
ECTS: 9.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Kostelić
Izvođači: doc. dr. sc. Katarina Kostelić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ovladati osnovnim statističkim metodama i modelima koji se koriste u području ekonomije i poslovne ekonomije.

Uvod
Osnovni pojmovi; populacija i uzorak; statističke varijable

Deskriptivna statistika
Tablično i grafičko prikazivanje podataka; distribucije frekvencija; mjere lokacije i disperzije; asimetrija i zaobljenost

Vjerojatnost
Ishodi i događaji: vjerojatnost; principi prebrojavanja - kombinatorika; operacije s događajima; nezavisnost; formula potpune vjerojastnosti i Bayesov teorem; slučajne varijable - diskretne i neprekidne; važne distribucije vjerojatnosti

Uzorci i uzoračke distribucije
Parametri i statistike; slučajni uzorak; distribucija uzoračke sredine, proporcije i varijance; distribucija razlike sredina i proporcija; centralni granični teorem

Procjene
Točkovno i intervalno procjenjivanje; svojstva točkovnih procjenitelja; intervalna procjena sredine, proporcije, varijance, razlike sredina i proporcija; projektiranje uzorka

Testiranje hipoteza
Hipoteze; koraci u testiranju hipoteza; pogreške tipa I i II; testiranje hipoteza o sredini, proporciji, varijanci, razlici sredina i proporcija; p-vrijednost; snaga testa i operativna karakteristika; tri ili više populacija; hi-kvadrat test; neki neparametarski testovi

Regresija i korelacija
Metoda najmanjih kvadrata; jednostavna linearna regresija; koeficijenti korelacije; višestruka i nelinearna regresija; parcijalna korelacija

Vremenski nizovi
Prikazivanje i uspoređivanje vremenskih nizova; pokazatelji dinamike; indeksi; trend modeli; metode izglađivanja; autokorelacija; neke prognostičke metode
Literatura:
 1. Šošić, I.(2004). Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga.;
 2. Wonnacott, Th.H.; Wonnacott, R.J.(1990). Introductory Statistics. Wiley.;
 3. Šošić, I.(2002). Uvod u statistiku. Zagreb: Školska knjiga.;
 4. Newbold, P.; Carlson, W. L.; Thorne, B.M.(2002). Statistics for Business and Economics. Prentice-Hall.;
 5. Kazmier, L.J. (2003). Schaum s Outline of Business Statistics. McGraw-Hill.;
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Katarina Kostelić :

   

  • za kolegije Statistika i Statistika u ekonomiji putem virtualne učionice e-kolegija Statistika u ekonomiji, prema dogovoru
  • za kolegije Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja, Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 1 i Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja 2, putem virtualnih učionica e-kolegija, prema dogovoru
  • za završne i diplomske radove, prema dogovoru, putem virtualnih učionica ili e-pošte
  Lokacija: kabinet 47 (poslovna zgrada FET-a)