Šifra: 23910
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Alen Belullo
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Alen Belullo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Pojam i metodologija ekonometrije
2. Priroda regresijske analize
3. Statistička prema determinističkoj vezi, regresija i uzročnost
4. Koncept regresijske funkcije populacije
5. Regresijska funkcija uzorka
6. Jednostavna regresija: problem procjene parametara
7. Pretpostavke na kojima se temelji metoda najmanjih kvadrata
8. Svojstva regresijske funkcije
9. Svojstva procjenitelja i Gauss-Markov teorem
10. Koeficijent determinacije
11. Preciznost i standardna greška procjenitelja
12. Višestruka regresija; pretpostavke i svojstva
13. Višestruka regresija; problem procjene parametara
14. Testiranje značajnosti regresijskih koeficijenata, t test i F test
15. ANOVA tablica
16. Regresija kroz ishodišta; pojam i značajke
17. Vrste ulaznih podataka u regresijsku analizu i njihove specifičnosti
18. Mjerne jedinice ulaznih podataka
19. Funkcionalne forme regresijskih modela
20. Pojam i primjena binarne varijable koja mijenja odsječak na ordinati regresijskog pravca
21. Pojam i primjena binarne varijable koja mijenja nagib regresijskog pravca
22. Autokorelacija odstupanja; posljedice i testiranje
23. Autokorelacija odstupanja; rješavanje problema
24. Heteroskedastičnost; posljedice i testiranje
25. Heteroskedastičnost; rješavanje problema
26. Mulstikolinearnost; posljedice i testiranje
27. Multikolinearnost; rješavanje problema
28. Problem odabira nezavisnih varijabli
29. Pravilni postupak pri traženju specifikacije regresijskog modela
30. RESET test
Literatura:
  1. Jan Kmenta: "Počela ekonometrije", drugo izdanje, Mate, Zagreb, 1997.
5. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni

6. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Alen Belullo :

    Petkom od 10.40 do 11.40

    Lokacija: kabinet 48