Šifra: 23812
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović
Maja Novak Lađarević , pred.
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Mauro Dujmović - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Vježbe iz stranog jezika 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pripremiti studente za kompetentan susret s novim zahtjevima uspješne interpersonalne komunikacije na engleskom jeziku u poslovnom okruženju.
Cilj kolegija je da studenti usavrše ekonomsku terminologiju. Tijekom predavanja obrađuju se različite poslovne situacije te se omogućuje studentima aktivno sudjelovanje u raspravama. Posebno se obraća pozornost na uporabu poslovnog engleskog jezika tijekom sastanka, prezentacija i pregovaranja.
Kazete i CD koji se koriste u nastavi sadrže razgovore stručnjaka o poslovima na području ekonomije.
Literatura:
  1. Cotton, D.- Robbins, S. (2004): Business class, student s book. Essex: Longman.;
  2. Cambridge Learner s Dictionary (2004). Cambridge: Cambridge University Press.;
  3. Naunton, Jon; Head for Business: Upper-intermediate,; Oxford University Press (2002)
  4. Turnbull, Joanna; Oxford Advanced Learner s Dictionary; Oxford University Press
  5. Mauro Dujmović, Moira Kostić-Bobanović; A Handbook of English Grammar; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2011)
Preporučena literatura:
  1. Carter, R.- Hughes, R. - McCarthy, M. (2004): Exploring Grammar in Context. Cambridge: Cambridge University Press.;
  2. McCarthy, M.- O Dell, F. (2004): English Idioms in use. Cambridge: Cambridge University Press.;
  3. McCarthy, M. - O Dell, F. (2004): English Vocabulary in Use (advanced). Cambridge: Cambridge University Press.;
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Upisan : Engleski jezik I/1
4. semestar
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Ekonomija
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Ekonomija
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski izvanredan
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Financije, računovodstvo i revizija preddiplomski redovan
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Financijski management
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Financijski management
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Informatički menadžment
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Marketinško upravljanje
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Poslovna informatika
Obvezni strani jezik - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Obvezni strani jezik - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Turizam
Termini konzultacija: