Šifra: 23896
Nositelji: prof. dr. sc. Vanja Bevanda
Izvođači: prof. dr. sc. Vanja Bevanda - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Pojam, temeljne osobine i uloga baze podataka. Pristupi oblikovanju podataka, modeli podataka i sustavi baza podataka. Arhitektura baze podataka: sadržaj baze i razine njegova promatranja. Nezavisnost podataka od aplikacija. Okruženje i sučelja.
Relacijski model baze podataka. Relacijska struktura: atributi, domene, relacije, ključevi. Indeksiranje i pretraživanje baze podataka. Temeljne operacije u relacijskom modelu baze podataka. Optimizacija operacija. Sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka (RDBMS).
Osnove jezika SQL. Kreiranje tablica (relacija), unošenje sadržaja i mijenjanje strukture tablica. Naredba SELECT: klauzule SELECT, FROM, WHERE, i ORDER BY. Spajanje tablica. Skupovne operacije. O efikasnosti operacija. Zbirni upiti: klauzule GROUP BY i HAVING. Operacije i NULL oznaka. Podupiti, spajanje tablica i vanjske reference. Uspoređivanje i kvantifikatori (ANY, ALL). Rukovanje sadržajima tablica: upisivanje, mijenjanje i brisanje podataka. Pogledi: vrste i osobine; kreiranje, mijenjanje i brisanje pogleda. Integritet i sigurnost baze podataka. Transakcije. Katalog baze podataka.
Oblikovanje baze podataka. Grafički ER jezik: objekti, veze, svojstva. Izrada ER modela podataka i njegovo prevđenje na relacijski jezik. Normalne forme podataka: funkcijska zavisnost, višeznačna zavisnost, zavisnost spajanja.
Baza podataka u integralnom informacijskom sustavu. Distribuirane baze podataka. Baze podataka i suvremeni komunikacijski sustavi. Baze podataka i dinamičke web aplikacije.
Literatura:
 1. Date, J. C.: An Introduction to Database Systems, Eighth Edition, Addison Wesley, 2003
 2. Pascal, F.: Practical Issues in Database Management: A Reference for the Thinking Practitioner, Addison-Wesley, 2000.
 3. Radovan, M.: Baze podataka: Relacijski pristup i SQL, Informator, 1993.
Preporučena literatura:
 1. Feuerstein, S.: Oracle PL/SQL Programming, Third Edition, O'Reilly, 2002.
 2. Lane, D., Williams, E. H.: Web Database Applications with PHP and MySQL, O'Reilly & Associates, 2002.
3. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni

4. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Vanja Bevanda :

  Virtualne konzultacije putem skype, utorkom u 17.00 sati, odnosno nakon dogovora termina mailom.

   

  Lokacija: 40