Šifra: 24058
Nositelji: prof. dr. sc. Marija Bušelić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvodna predavanja - upoznavanje s predmetom
2. Temeljna obilježja i povijesni razvitak tržišta rada
3. Determinante ponude rada
4. Beckerov model ponude rada
5. Kretanje stanovništva u Republici Hrvatskoj
6. Kvaliteta rada - investiranje u ljudski kapital
7. Potražnja za radom - kratkoročna i dugoročna
8. Faktori managementa ljudskog potencijala
9. Planiranje unutarnje ponude rada
10. Određivanje nadnice i zaposlenosti
11. Ekonomija ostalih koristi
12. Nadnica efikasnosti
13. Zakon o radu
14. Ekonomska uloga sindikata
15. Zaposlenost u privatnom i javnom sektoru
16. Oporezivanje dohotka i zapošljavanje
17. Reguliranje zdravlja i sigurnosti na radu
18. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju
19. Prestanak radnog odnosa i materijalna i druga prava nezaposlenih
20. Struktura nadnica
21. Distribucija osobnih zarada
22. Pokretljivost, migracije i efikasnost
23. Stambena politika i nezaposleni
24. Zdravstvena zaštita
25. Proizvodnost rada: nadnice, cijene i zaposlenost
26. Socijalna politika
27. Vrste i mjerenje nezaposlenosti
28. Posljedice nezaposlenosti
29. Neslužbeno gospodarstvo
30. Doprinos visokog obrazovanja gospodarskom rastu
Literatura:
 1. Campbell, R. McConnell & Stanley L. Brue (1994): Suvremena ekonomija rada, MATE d.o.o., Zagreb
 2. F. Bahtijarević Šiber: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
 1. Udžbenici, domaći i strani časopisi, zakonski propisi i uredbe, statističke publikacije koje preporučuje predmetni nastavnik na seminarima i konzultacijama.
7. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni

8. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Marija Bušelić :

  Utorkom od 12:30 - 13:30

  Lokacija: 32
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić :

  Osobne konzultacije se do daljnjega odgađaju.

  Svi upiti se mogu poslati e-mailom. Termin online konzultacija se dogovara e-mailom.

   

   

   

   

  Lokacija: kabinet br. 6