Šifra: 23873
Nositelji: prof. dr. sc. Marinko Škare
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dean Sinković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30

2. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvodna predavanja-upoznavanje s predmetom
2. Osnovni pojmovi ekonomije
3. Temeljni problemi ekonomske organizacije
4. Trgovina, specijalizacija i podjela rada
5. Ekonomske karakteristike stanovništva
6. Proizvodne snage, Društvena i ekonomska organizacija proizvodnje
7. Tržište i država u modernoj privredi, Vrste privreda, ekonomska uloga države
8. Temeljni elementi ponude i potražnje
9. Elastičnost ponude i potražnje
10. Uvod u mikroekonomiju
11. Maksimizacija korisnosti, ravnoteža potrošača
12. Teorija ponašanja potrošača
13. Poduzeće
14. Analiza troškova
15. Ponuda i određivanje cijena na tržištima potpune i nesavršene konkurencije
16. Neizvjesnost i igre u ekonomskom ponašanju
17. Raspodjela dohotka-dohoci i određivanje cijene proizvodnih čimbenika
18. Nadnice i tržište rada-determinante AS i AD radne snage
19. Zemlja, prirodni resursi i kapital
20. Kapital, kamata i profit
21. Država i privreda, javni izbor i eksternalije
22. Temeljni pojmovi makroekonomije; Nacionalni proizvod, dohodak, potrošnja, štednja i investicije
23. Fiskalna politika, porezi, oblici fiskalnih politika
24. Novac i bankarstvo-poslovno bankarstvo, centralno bankarstvo
25. Pojam, izvori i trendovi ekonomskog rasta
26. Pojam i vrste ciklusa
27. Inflacija i nezaposlenost
28. Interakcija monetarne i fiskalne politike
29. Područja međunarodnih ekonomskih odnosa
30. Međunarodna podjela rada i teorija komparativnih prednosti
Literatura:
  1. P. Samuelson i W. D. Nordhaus: Ekonomija, "Mate", Zagreb 1999.;
  2. P.Samuelson, W.D. Nordhaus, Economics, McGraw-Hill, 17th edition, 2003.;
  3. Michael W.Klein, Mathematical methods for economics, 2001.;
  4. R.C.Fair, K.E.Case, Principles of Economics, Prentice-Hall 1989.;
  5. W.Yohe, Vodic pri ucenju prema udžbeniku Samuelsona-Nordhausa, Mate, Zagreb, 1992.;
  6. M.Parkin, M.Powell, K.Matthews, Economics, Addison-Wesley, 1999.;
  7. N.G.Mankiw, Principles of Microeconomics, The Dryden Press, 1998.;
  8. A.B.Abel, B.S.Bernanke, Macroeconomics, Fourth Edition, Addison-Wesley, 2001.;
  9. O.Blanchard, Macroeconomics, Prentice Hall, 1997.;
  10. A.Koutsoyiannis, Moderna Mikroekonomika, MATE, Zagreb, 1996. Peterson, W.C. - Estenson, P.S.(1996). Income, Employment, Economic Growth. New York+amp; Company.;
1. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni

2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Financije izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Financije redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Marketing izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Marketing redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna informatika izvanredni sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna informatika redovni sveučilišni
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Turizam izvanredan sveučilišni
Obavezni predmet - Redovni studij - Turizam redovan sveučilišni
Termini konzultacija: