Šifra: 23771
ECTS: 6.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Razumjeti, analizirati i interpretirati pojmove iz upravljanja ljudskim potencijalima i ekonomije rada te njihovih međusobnih veza i učinaka.
Literatura:
 1. Materijali s portala za e-učenje (100 str.);
 2. Bahtijarević Šiber, F.; Management ljudskih potencijala. (50 str.); Zagreb: Golden marketing. (1999)
 3. McConnell, C.R.; Brue, S.L., and D. Macpherson; Suvremena ekonomija rada.; Zagreb: MATE. (30 str.) (2005)
 4. Vujić, V.; Menadžment ljudskog kapitala. (20 str.); Rijeka: Sveučilište u Rijeci. (2004)
Preporučena literatura:
 1. Jackson, T.; Career Development.; McGraw Hill Inc. (1997)
 2. Reed, E.; Innovations in Human Resource Management.; McGraw Hill Inc. (2001)
 3. Lipičnik, B.; Ravnanje z ljudmi pri delu,; Gospodarski vestnik, Ljubljana (1998)
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Poslovna ekonomija - smjer Management i poduzetništvo
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Blažević Burić :

  Osobne konzultacije se do daljnjega odgađaju.

  Svi upiti se mogu poslati e-mailom. Termin online konzultacija se dogovara e-mailom.

   

   

   

   

  Lokacija: kabinet br. 6